افغانستان اهالیسی کیله جگی حقیده خوشبین

آسیا قوریلمه سی آرقه لی یولگه قوییلگن سروی اساسیده افغانستان اهالی سی نینگ 100 ده 47 فایزی اوشبو دولت توغری بیر یولنی تنله گنیگه ایشانچ بیلدیرگنلر.

شوندی بیرحالتده یوزده سکن دن ارتیق اهالی افغانستانده کی تینچلیک پروسه سیدن حمایت قیلگنلر.

شوندی بولسه هم نا قرار لیک لر افغانستان اهالی سی نینگ بد بین بولیشگه سبب بولگن عین حالده افغانستان نینگ یوزده 44 فایز اهالیسی گه کوره افغانستان نا توغری یولنی تنله گن.

افغانستان نینگ 34 ولایتی ده، 6000 دن آرتیق اهالی آره سیده یولگه قوییلگن سروی اساسیده افغان لر نینگ 100 ده 47 فایز اهالیسی افغانستان توغری یول بوییچه کیته یاتگنیگه ایشانچ بیلدیرگن.

اوشبو سروی اساسیده معلوم بولیشیچه بو رقم آلدینگی ییل گه نسبتا 5 فایز آشگن.

آسیا قوریلمه سی نینگ برنامه لرینی رواجلنتریش مدیری فاضل ربی حق بین گه کوره امنیت نینگ یخشی لیگی ، قیته قوریش ایشلری ، عیال لر اوچون اوقو درگاه لری نینگ آچیلشی همده وضیعت نینگ یخشی لنیشی افغانستان اهالیسینی کیله جککه ایشانچ لرینی آشیرگن لیگیگه سبب بولگن.

اوشبو سروی نتیجه لری کورسه تیشیچه ، افغانستان حکومتی میلادی 2010 ییلده خوف سیز لیک امنیتی نی یخشی لش ، دولت مخالف لری بیلن مذاکره اوتکزیش همده تینچلیک نی برقرار قیلیش اوچون 2009 ییل گه نسبتا بو ییل گی حرکت لرینی آشیرگن.

حقبین جناب لریگه کوره یوزده 83 فایز جواب بیروچی لراوشبو جریاندن حمایت کورسه تگن.

بیراق اوتگن ییلی یعنی میلادی 2009 . اوتکزیلگن سروی نتیجه لریده افغانستان اهالیسی نینگ 71 فایزی دولت مخالف لری بیلن مذاکره اوتکزیش پروسه سدن حمایت بیلدیرگن ایدی.

عینی حالده اوشبو سروی جریانیده اهالی نینگ اقتصادی وضعیتی هم تیکشریلیب اهالی نینگ بو ییل گی اقتصادی وضیعت لری میلادی 2009. ییلگه نسبتا یخشی لنگنی و اهالی بو خصوصده رضایت بیلدیرگن

اوشبو سروی ده معلوم بولیشیچه، بو ییلی جنسیت تینگ لیکلری همده عیاللرگه بیلم الیش زمینه لرینی یره تیلیشی یوقاری کیتگن.

بیراق شوند ی بیرحالتده، عیاللرنینگ اویدن تشقریده چیقیب ایشلش لری توغریسده کی راضی لیک بیلدریش اهالی آره سیده میلادی 2010. ییلده انچه پسی گنی معلوم قیلینگن.

بیراق شوندی بولسه هم ، جواب بیروچی لر نینگ اوچ دن بیری گه کوره ، نا قرار لیک، اینقسه افغانستان نینگ جنوب شرقی همده غرب و جنوب غربی منطقه لریده گی وضیعت نینگ یمان لیگی ، افغانستان نینگ اینگ کتته قیین چی لیک لریدن بولیب ،ایش سیز لیک، اداره لر آره سیده گی فساد ،

حکومتدارلیک ده گی ضیعف لیک لر ایسه اوقیش ساحسیده گی قیین چیلیک لر بولگنی همده اهالی نینگ کیله جککه بد بین بولیش لریگه سبب لیگی ایتلگن.

آسیا قوریلمه سی مقام لری ایتیشیچه اوشبو سروی ایش لری افغانستان نینگ برچه ولایت لریگه ، ولسوال لیک لر نینگ اهالیسی کوزده توتیلگن حالده عمل ده یولگه قوییلگن.

اوشبو قوریلمه میلادی 2004 ییل دن بویان بو کبی سروی لر نی هر ییلی یولگه قوییب کیلماقده.