افغانستانده گی مخبر لرگه قرشی زوروانلیک کوپیگن

Image caption افغانستان نینگ تورلی منطقه لریده خبرنگارلرگه قرشی زوروانلیک حاللری کوپیگن.

ژورنالیست لرنینگ خاطره لش اوچون افغانستانده مخصوص بیر محل قوریلگن.

رسانه لر دن حمایت ایتوچی ناملی تشکیلات مسوللریگه کوره اوشبو محل نینگ ایجاد ایتیلیشدن مقصد افغان حکومتیگه ژورنالست لرنینگ هلاکیتیگه سبب بولگن عینی حالده ژورنالست لرگه قرشی اویشتریلگن زوروانلیک لرنی انیق له شینی کوتیشی دیب ایتگن.

ژورنالست لر حق حقوق لریدن مدافعه ایتوچی تیکشلات لرگه کوره جای ییل نینگ التی ای اولیده ژورنالست لرگه قرشی اویشتریلگن 250 مورد زورونلیک ثبت ایتلگن عینی حالده نی تشکیلاتی نینگ مسووللری ژورنالست اولیم گه سبب بولگن کیشیلرنی انیق لنیب محکمه بولمه گنینی قتیغ قاره گنلر .

ژونالست لرنینگ خاطرلش مراسمی ینگی دن اچیلگن یادگاه دیب اتلگن محلده یولگه قویلدی.

اوشبو مراسم نینگ یولگه قویگن قوریلمه لرایسه زوروانلیک لربیلن یوزمه یوز بوگن ژورنالست لر صورتلرینی دیوارلری یوزه سیده قوندیرگن ایدیلر.

اوشبو صورتلرایسه سونگی بیرنیچه ییل جریانیده،ژورنالست لرگه قرشی زوروانلیک لرنی ارتیب بارگنیدن دالت ایته دی.

بو ژورنالست لرنینگ ایریم لری وظیفه پیتی اوز جانلرینی قولدن بیرگن لر لیکن ژورنالست لرگه قرشی اوشرتیلگن کوپنیچه قضیه لر حاضرگه چه انیق لنمه گن، بو موضوع خواطرلرنی بیلن بیرگه بولگن.

شو سبب هم ژورنالست لر حقوق حقوقلریدن مدافعه ایتوچی تشکیلات لر دولت بوخصوصده اونچه لیک اعبتار بیرمه گنی گه قتیغ قاره لب کیلماده لر.

نی تشکیلاتی نینگ خادملری دن بیری بوباره ده شوندی فکر بیلدردی.

کوپ حالت لرده خبرنگارلر نینگ نه ایش امینت لری بارگن، جانی امنیت لری شو سبب هم اولر جدی خطر لر بیلن یوزمه یوزبولیب کیلگن، هرچند خبرنگارلر اولیمگه سبب بولگن شخص لرنی انیق لش اوچون کمیسیونلر قوریلدی، تاسف بیلن خبرنگارلرنی اولدریشگه قولی بولگن عیبدارکیشی لر نه توتیلدی ونه هم محکمه گه تارتیلدی، بو سالون نینگ اچیلیشدن مقصد هم رسمیلرنی توجه سینی جلب ایتیش دیر تاکی قربان بولگن ژورنالست لر قضیه لری ایسدن چیقاریلمه سه دیب ایتدی صدیق الله توحیدی.

رسانه لردن حمایت ایتوچی نی ناملی تشکیلات مسووللری جاری ییل اوزیده ایسه ژورنالست لرگه قرشی زورنالیکلر وقوپال معامله لر کولمی اشگنینی معلوم قیلدیلر.

اولرگه کوره فقط بیرهفته جریانیده ژورنالست لرگه قرشی اوشتریلگن تورت زوروانلیک ثبت قیلنگن.

ژورنالیست لر حقوق حقوق لریدن مدافعه ایتوچی تشکیلات لرنینگ ایتیشلریچه نه فقط طالبان و ناانیق قوراللی کیشی لربلکه ایریم حالت لرده ژورنالست لرگه قرشی اوشتریلگن زوروانلیک لرده دولت نینگ یوقاری خادملرینی هم قولی بولگن.

اوتگن توقیز ییل جریانیده افغانستان ده فعالیت الیب باره یاتگن ژورنالیست لر تورلی خیل قینچلیک لر بیلن یوزمه یوز بولیب کیلگن.بعضی بیروقتلرده ایسه اوز وظیفه لرینی امنیتی معمالر باعث قینچلیک بیلن بجرماقده لر.

ژورنالیست لر بعضی بیر مهم حادثه لر دن خبریارتیب، و خلق گه معلومات ایتکزیش اوچون اساسی رولنی اونب کیلگن، رسمیلر ایسه ژورنالیست لرنینگ یخشی ایشلر لری اوچون چاره تدبیرلر یولگه قویلیشدن خبربیریب کیلگن لیکن شوندی بولسه هم حاضرگه قدر هم افغانستان ژورنالست لر اوچون دنیابویلب اینگ خطرلی مملکت لردن بیری سنله دی.