مذاکره خصوصیده بیرکونلیک یغین یولگه قویلدی

مدنی جمعیت قوریلمه وکیللری عالی تینچلیک قوریلتای نینگ ایریم اعضالری و بیرقنچه خارجی مهمانلر بوگون کابلده بیرکون لیک یغین اوتکزیب طالبلر بیلن مذاکره الیب باریش موضوع سینی بحثه گه الدیلر.

اوشبو بیرکونلیک یغین افغانستان مدنی جمعیت قوریلمه لری و یوناما تمانیدن یولگه قویلیب یتمیش دن ارتیق مدنی جمعیت قوریلمه وکیللری حصصه قوشگن ایدیلر.

یغین ایسه طالبلر بیلن مذاکره قیلیش اوچون قندی یول یوروقلر نظرده توتیلیشی ضرور لیگینی کوریب چیقدیلر.

یغین سونگیده مدنی جمعیت قوریلمه وکیللری مطبوعات انجمنی اوتکزیب، مذاکره قیلیش اوچون عدالت نظرده توتیلیشی لازم لیگنی ایتدیلر.

کنفرانسده سوزیوریتگن مدنی جمعیت قوریلمه لری نینگ وکیللریدن بیری سلام باری ایسه مذاکره قیلیش اوچون عدالت اینابتگه الینمه گیدیک بولسه وضعیت نینگ بوندن کوره هم مرکب له شیشدن خواطر بیلدیردی.

عینی حالده اولر عالی تینچلیک قوریلتای نینگ تشکیلات نقطه نظردن کم چلیک لربیلن بیرگه دیب، عالی تینچلیک قوریلتای نینگ ترکبینی خطرلی دیشدی.

اولرنی معلوم قیلیشلریچه اوشبو قوریلتایده مدنی جمعیت قوریلمه لری همده عیاللر فعاللریگه اونچه لیک اورین بیریلمه گن.

اشتراک چیلری آلیب بارگن بحث لری نتیجه سیده سککیزبند دن عبارت بولگن بیر قرار چیقاریب، اوشبو قرارلرگه اعتبار قره تیلیشی لازم لیگنی اورغوله دیلر.

قرار نینگ بیرینچی بندیده مذاکره قیلیش اوچون خلق نینگ فکر اورگه نیش ضرور لیگی تاکیدلنگن.

قرارنینگ ایکنچی بندیده مذاکره پیتی عدالت نظرده توتیلیشی اورغولنیب اوچینچی بندیده ایسه اوریش قربانلریگه خساره تولش ضرورلیگی تاکیدلنگن.

همده الیب باریله دیگن هرقندی مذاکره توغریسده شفاف بیرشکلده اهالیگه حساب بیرلیشی ضرورلیگی قیدایتیلگن.

بوکبی تکلیف لردن دنیا هم جمعیت مملکت لری نینگ حمایت بیلدریشی اورغولنگن.

عینی حالده عالی تینچلیک قوریلتای نینگ صلاحیت لرینی انیق لش و اوشبو کینگاش ترکیبیده اوزگریش کیتریش قرارنینگ باشقه بندلریدن عبارت بولگن.

اوشبو بیرکونلیک یغینده حصصه قوشگن اروپا بیرلیگی نینگ آلدینکی وکیلی و منطقه بویچه تحلیل چی احمد رشید لر هم طالبان بیلن مذاکره الیب باریش موضوع سینی آلیقیش لب، لیکن مذاکره عملی بیرشلکده یولگه قویلمسدن الدین اهالی نینگ فکر اورگه نیلیشی ضرور دیب سوزیوریتدیلر.

عینی حالده اولر ایسه اوتگن توقیز ییل جریانیده قولگه کیرتیلگن یوتوق لر دموکراسی قاعده قانون لری ایاق استی ایتیلمسلیگینی ایتدیلر.

شونگه قوشیمچه قیلیب پاکستان لیک احمد رشید مذاکره آلیب باریش اوچون اوچینچی بیرمملکتنی تنلش کیره ک لیگینی تاکیدله دی.

طالبان حکومتی اغدریلگنیدن کیین اوریش لر کوپیب بارگن بیرپیتی افغانستان حکومتی ودنیا هم جمعیت مملکت لری ایسه افغانستان معماسینی یککه اوریش یولدن بلکه تینچلیک پروسه لرینی یولگه قویش خلاصه سیگه کیلدیلر.

شوباعث هم بوندن بیرقنچه مدت الدین قو اقسقاللری اشتراکی بیلن مصلحتی تنچیلیک جرگه سی یولگه قویلدی همده اوشبو جرگه قرارلریگه ماس طالبان بیلن مذاکره قیلیش اوچون عالی تینچلیک قوریلتای تشکیل ایتیلدی.

هرچند تینچلیک قوریلتای نینگ رسما ایشگه باشله گنیدن نیچه هفته اوته دی لیکن شوندی بولسه هم طالبان بیلن رسمی قندی بیر مذاکره حاضرگه چه اوتکزمه گندیر.