حامدکرزی ناتو رهبر لری بیلن اوچرشماقچی

افغانستان جمهورریسی حامدکرزی پرتغال پایتختی لیسبونده ناتو رهبرلری بیلن اوچره شیب ناتو کوچلری نینگ افغانستان دن چیقیب کیتیشلری خصوصیده صحبت له شه دی.

افغانستان دولتی نینگ سوزچیلردن بیرینی ایتشیچه کرزی جنابلری و ناتو رهبرلری بولیب اوتیشی کوتیله یاتگن اوچره شوده میلادی 2004 ییلده اتفاق کوچلری نینگ چیقیب کتیشلری خصوصیده هرتمانله مه صحبت الیب باره دیلر.

عینی حالده امریکا قوشمه ایلت لری نینگ جمهورریسی باراک اوباما ناتو کوچلری نینگ افغانستانده ینگی بیر باسیغیچ یا مرحله ده ایریشگندیب فکر بیلدیرگن.

اوبا ما جنابلری جمعه کونی ایراد ایتگن سوزلریده میلادی 2011 ییلدن افغانستان خوف سیزلیک مسوولیتی ناتو کوچلریدن افغان امنیتی کوچلریگه تاپشریش مرحله سی باشله نیشنی معلوم قیلگن.

شونینگ دیک او، میلادی 2004 ییلگه افغانستان نینگ خوف سیزلیک مسوولیتی افغان امنیتی کوچلر بوینگه توشیشی ممکن لیگینی اورغوله گن.

روسیه جمهورریسی دیمتری مدودوف نی هم دوشبنه کونی ناتو یغیلیشده حصصه قوشیشی کوتیله دی.

ناتوکوچلری نینگ باش کاتبی اوشبو اولتریش نینگ اچیلیش مراسمیده سوزگه چیقیب ناتو چوکاتیده اورگزیش کیلیش ممکن لیگنی ایتیب ، اوشبو اوزگریش ناتواعضالیگیده بولگن اولکه لرنی آز هزینه بیلن موجود تهدیدلرگه قرشی کوره شیش امکانیتیگه ایگه بولیش زمینه سینی یره ته دی.

شونینگ دیک ناتوکوچلری نینگ افغانستانده کی ملکی وکیلی مارک سدویل، افغانستان جمهورریسی حامدکرزی سوزلریگه قرشی مناسبت بیلدیرگن.

افغانستان جمهورریسی حامد کرزی اوتگن هفته حربی عملیات لر اینیقسه کیچه امریکا لیک لر تمانیدن عصیانچیلرگه قرشی یولگه قویلیب کیله یاتگن عملیات لرنینگ کمیترلیشینی طلب قیلگن ایدی.