اون توقیز نامزد نینگ رایلری باطل قیلیندی

شکایتلرنی تیکشروچی کمیسیونی دستلبکی نیتجه ده موفقیت قازانگن ایگرمه گه یقین نامزد وکیل رایلرینی باطل قیلیب اولرنینگ نام لرینی روخط چیقارگن.

اوشبو کمیسیون مسووللریگه اولرنینگ کوپینچه رایلری قلابی بولگنی باعث روی خطدن چیقاریلگن.

عینی حالده موفق بولمه گن نامزد لراره سیده اینگ یوقاری رای الگن باشقه ایککی نامزدنی هم بوتون رایلری باطل قیلینگن.

شوبیلن بیرگه شکایت لرنی تیکشروچی کمیسیونی بیرینچی ردیف گه بولگن شکایت لر تیکشریلگنینی اورغولب، تیکشرو نتیجه سی نینگ مستقل سیلاو کمیسیونیگه یوباریلگنینی ایتدیلر.

شکایت لرنی تیکشروچی کمیسیون مسوللریگه کوره ایتیب شکایت لر تیکشریلیب ، ابتدای نتیجه ده موفقیت قازانگن اون توقیز کیشی پارلمانی سیلاو روی خطیدن الیب تشلنگن.

شکایت لرنی تیکشروچی کمیسیون نینگ سوزچیسی ضیا رفعت اولرنینگ روی خطدن الیب تشله نیشگه اساسی عامل نیمه بولگنینی شوندی اچیق له دی."بیرنچی نیتچه ده موفق اعلان بولگن اون توقیز نامزد وکیل ویوتقیزگن لر اره سیده اینگ یوقاری رای الگن ایککی نامزد نینگ رایلری کینگ کولملی قلابی رایلر بیلن بیرگه بولگنی باعث اولرنینگ رایلر باطل قیلندی. بوقرار قطعی قرار دیب ایتدی" رفعت جنابلری

بیرنچی روی خط ده موفقیت قازانگن سمنگان ولایتی دن احمد خان سمنگانی، فاریاب ولایتیدن گل محمد پهلوان روی خط ن چیقاریگن نامزد لر جمله سیگه بولگن، شونگه قوشیمچه بغلان ولایتیدن بیرینچی روی خطده موفق بولگن حاج وفا وداکتر محمد نسیم روی خطدن الیب تشلگن.

عینی حالده هرات ولایتیدن اوچ نامزد و قندهار ولایتیدن ایککی نامزدبدخشان ولایتیدن بیرنامزد بیرینچی نتیجه ده موفق دیه اعلان قیلینگن نامزدلر روی خطیدن الیب تشلنگن.

همده زابل ولایتیدن ایککی نامزد هلمند، ولایتیدن بیرنامزد، پکتیا ولایتیدن بیر نامزد روی خطدن چیتلنتریلگن.

شونینگ دیک فرا ه ولایتی دن ایککی نامزد ، وردک ولایتیدن بیرنامزد نینگ بوتون رایلری باطل قلینگن.

روی خطدن چیقاریلگن باشقه بیر نامزد ایسه پروان ولایتیدن بولگن.

هرات ولایتیده یوتقیزگن لر اره سیده اینگ یوقاری اواز آلگن سید محمد شفیق ووردک ولایتیده یوتقیزگن لر اره سیده یوقاری رای الگن شیرزاد هوتک لرنی هم رایلری بوتونلی باطل قیلنگن.

مستقل سیلاولر کمیسیونینگ سوزچیسی سی ضیا رفعت تیکشرولر نتیجه سینی مستقل سیلاولر کمیسیونیگه یوباریلگنینی ایتیب شواساسده سیلاو لر کمیسیونی تمانیدن نهای نیتجه نی اعلان قیلینشگه هیچ قندی معما یوق لیگینی تاکیدله دی.