حامد کرزی ساخته طلب بیلن بولگن صحبتنی رد ایتدی.

افغانستان جمهور رییسی نیو یورک تایمز کونده لیگیده افغانستان حکومتی نینگ طالب لر نینگ اولوغ لری بیلن مزاکره اوتکزگن لیگی خصوصیده چیقگن خبر نی رد ایتیب ، اونی اعتبار سیز دیب ایتدی.

نیو یارک تایمیز گزاریشیگه اساسا جمهور ریس همده افغان همده ناتو مقام لری طالب لر نینگ یوقاری قومندان لریدن بیری دیب تانیشتیرگن ملا اختر منصور دیگن کیشی بیلن صحبت اوتکزگن.بیراق بو شخص ملا محمد منصور بولمه گن.عین حالده عالی تینچلیک کینگاشی حاضرگی وقتده بوندی تاولمه چی شخص بیلن صحبت بولگن یا که بولمه گنینی قبول هم قیلمیدی رد هم ایتمیدی. ناتو مقام لری بولسه بو خصوصده صحبت لشیشدن باش تارتگن.

نیو یارک تایمیز گزاریشلریگه کوره افغانستان دولت مقام لری همده ناتو مقام لری پاکستان چیگره سیدن افغانستان گه کیریب کیلگن و اوزینی طالب لر نینگ یوقاری قومندان لریدن دیب تانیشتیرگن ملا اختر منصور دیگن شخص بیلن اوچ مراتبه صحبت قیلگن.

نیو یارک تایمیز ده ایتیلیشیچه اوشبو شخص ناتو اوچاق لری آرقه لی جمهور ریسلیک سرایگه آلیب کیلینگن و جمهور ریس کرزی بیلن اوچره شیب صحبت قیلگن.

اوشبو کونده لیک سرلی روشده صحبت لرده قتنشگن غربی دیپلومات دن نقل قیلیشیچه بو شخص ملا اختر منصور بولمه گن .

نیو یارک تایمیز کونده لیگیگه کوره اوشبو غربی دیپلومات شخص گه کتته مقدارده پول بیریلگن لیگی هم ایتیلگن.

لیکن جمهور ریس حامد کرزی پایتخت کابل ده یولگه قوییلگن مطبوعات ییغیلیشیده ، نیو یارک تایمیز کونده لیگیده چیقگن افغانستان حکومتی طالب لر بیلن اولتیرگنی یا کی صحبت قیلگنی خصوصیده گی گزارش لر اعتبار سیز دیب ایتدی.

ناتو مقام لری بولسه بو خصوصده صحبت لشیش دن باش تارتدی . لیکن افغانستان عالی تینچلیک کینگاشی نینگ مقام لری حاضرگی وقتده بوندی تاولمه چی شخص بیلن افغانستان حکومتی یا کی ناتو مقام لری صحبت قیلگن یا که قیلمه گنینی قبول هم قیلمیدی رد هم ایتمیدی.

نیو یارک تامیز گزارش لری شوندی بیر شخص کیلگن و صحبت لشگن ، بو آدم کیم بولگن همده ناتو و افغانستان حکومتی کیم بیلن صحبت قیلکن دیگن بیر قطار بحث لرنی آلیب کیلگن.

بعضی بیر افغان لر نینگ فکریچه بو شخص طالب لر نینگ باشقه بیر اعضاسی بولیب ملا اختر محمد اورنیگه یوباریلگن بولگن.

لیکن ایریم منطقه ایش بیلرمان لر یگه کوره بو شخص پاکستان نینگ آی اس آی ترماغیگه تیگیشلی بولیب ملا اختر نینگ اورنیگه یوباریلگن.

ایش بیلر مان لر گه کوره پاکستان افغانستانگه نسبتا ایککیلمه سیاست نی یولگه قویگن. بیر تماندن تروریزم گی قرشی کورشماقده من دیگن ادعا لر نی یولگه قویگن من دیگن بهانه بیلن هر ییلی میلیون لر چه دالر نی بیرلشگن ایلات لر دن آله دی باشقه تماندن ایسه قوزغلان چی لر نی قورال اصلحه بیلن تامین لیدی