داوود زی: ساخته طا لب نینگ بریتانیالیک لرکیلترگن ایدی

افغانستا جمهورریسی نینگ دفتر ریسی محمد عمر داود زی، بریتانیا مقاملری ساخته طالب نینگ ریاست جمهورلیک سرای کابلده مذاکره اوچون آلیب کیلگن دیب فکر بیلدیرگن.

داود زی واشنگتن پست زوزنامه سیده بولگن صحبتیده بریتانیا مقام لری بوندن بیرنیچه ای الدین ساخته بیرکیشی نینگ ملااختر منصور یعنی طالبلر نینگ یوقاری رهبرلر صفتیده تانتیب جمهورریس کرزی بیلن صحبت قیلیش اوچون کابلده کیلترگن دیب فکر بیلدیرگن.

بو خبر بیرینچی مرته نیویورک تایمز روزنامه سیده نیچه کون الدین ترقه تیلدی.

افغانستان جمهورریسی حامدکرزی ساخته طالب " ملااخترمنصور " بیلن صحبت اوتکزگن دیگن خبرلرنی رد ایتیب چیقدی.

شوندی ایکن کرزی نینگ دفتر مسوولی داود زی کابلده کیلتریلگن شخص نی پاکستان مملکتی نینگ کویته شهریده دکاندارلیک کسبی بیلن بند بولگن بیر شخص ایکنینی ایتگن.

معلومات لرگه کوره ملااختر منصور طالبان نینگ ایککینچی مقام گه تورگن رهبری دیه حساب لنه دی.

اما بریتانیا منبع لری نینگ بی بی سی گه ایتیشچه ، افغانستان استخبارات اداره سی نینگ بیرگن معلومات لری اساسیده مذکور شخصنی افغانستان دولت مقاملری بیلن اوچره شیش اوچون یاردم قیلگن وخلاص.

ایتلیشچه اوشبو شخص یوزلب امریکا لیک دالرنی الیشی بیلن درک سیز بولگن .

بی بی سی نینگ خوف سیزلیک بویچه مخپری فرانگ گاردنر، بریتانیا دولتی تمانیدن بیریلگن منبع لرگه ماس پول نینگ افغانستان دولتی تمانیدن بیریلگنینی اتیب بیریلگن مبلغ نینگ نشرایتیلگن گزارش لرگه کیلتریلگنیچه بولمه گنینی ایتگن.

اما واشنگتن پست روزنامه سی اوز منبع لریگه اساس لنیب ساخته طالب نینگ " بریتانیا آدمی " ایکنینی ایتیب اولر تمانیدن الیب کیلگندیب معلوم قیلگن.

افغانستان جمهورریسی حامدکرزی سه شنبه کونی اوتکزگن مطبوعات انجمنیده ملامنصور بیلن صحبت قیلمه گنینی اورغوله دی.

نیوروک تایمز روزنامه سی مذکور شخص نی افغانستان دولتی نینگ یوقاری مرتبه لی خادملری حتی کرزی بیلن اوچره شیب کاته مقدارده کی مبلغ هم اونگه بیریلگن لیگینی یازگن ایدی