پارلمان گه اورین الگن کیشی لرگه اعتبارنامه ترقه تیلدی

افغانستان مستقل سیلاولر کمیسیونی نهای نتیجه اساسیده موفق تانیلگن کیشی لرگه اعتبارنامه ترقه تیش دستوری نینگ یولگه قویب شوبیلن بیرگه اوشبو نامزدلرنینگ کیله جک پارلمان وکیللری دیب رسما تانیشتردی.

بولیب اوتگن پارلمانی سیلاو نتیجه سی کوپ گینه جنجلرگه سبب بولیب کیلرایکن سیلاو نتیجه سی نهای قرارگه ایریشیب موفق نامزدلرگه رسما اعتبار نامه ترقه تیش برنامه سی یولگه قویلدی .

لیکن شوندی بولیشگه قره مسدن قاره لاوچی اداره سی حاضرگه قدر هم پارلمانی سیلاو نیتجه سینی قبول قیلمه گن.مستقل سیلاولر کمیسیون نینگ ریسی فضل احمد معنوی اعتبارنامه ترقه لیشی بیلن موفقیت قازانگن نامزدلرنی رسما کیله جک پارلمان وکیللری دیب بوباره ده شوندی فکر بیلدیردی."نهای نتیجه اعلان ایتلگیندن کیین موفق بولگن نامزدلرگه اعتبار قره تیله دی اینیقسه قانونی تشریفات اساسیده اعتبارنامه ترقه تیلیشی بیلن مستقل سیلاو لر کمیسیونی سیزنی رسما ینگی پارلمان وکیللری صفتیده تانیدی، ایتشیم لازم کی موفق بولگن کیش لر رایلری اساسیده بو موقف گه ایرشگن. دیدی معنونی جنابلری

اعتبار نامه ترقه تیش مراسمده حضور تاپگن نامزدلر ایسه کمیسیون ایشلرنی شفاف دیب بهاله دی

خوب شوندی ایکن بیرقنچه معترض نامزدلر بوگون قاره لاوچی اداره سیده باریب پارلمانی سیلاو نتیجه سی نینگ قبول قیلینرلی ایمس دیگن.

شونینگ دیک اوشبو نامزدلر شکایت لرنینگ تیکشروچی کمیسیون نی نامزدلردن پول طلب قیلگنیگه عیبله دی.

عینی حالده قاره لاوچی اداره سی ایتیب کیلگن شکایت لراوستیدن تحیقیقات اوتکزیب قولگه کیلگن نتیجه نی عالی محکمه گه یوباریلیشینیتاکیدله گندی. شونگه قوشیمچه اوشبو اداره مسووللری سیلاولر کمیسیونینگ بیرنیچه خادملرینی قانون بوزرلیککه عیب له چیققتن.

باش قاره لاوچی اداره سی نینگ اورن باسری رحمت الله نظرری بوکونگی اظهاراتیده قلاب کارلیک وقانون بوزرلیک لرگه عاید حجت لر موجودلیگینی ایتدی."ویدو تسمه اوازلری قوشیمچه قلاب کارلیک لرگه عاید تورلیچه حجتلر بیزنی قولی میزده ایتشگن بولرنینگ همه سینی صورت دعوا دوسیه سی بیلن قوشیب عالی محکمه گه یوباره میز

لیکن مستقل سیلاولر کمیسیون نینگ ریسی فضل احمد معنوی پارلمانی سیلاو نتیجه سیده اوزگریش کیلمس لگینی اورغوله دی" نظری جنابلری.

لیکن شوندی قرمه قرشی فکر لر یوزه گه چیقیشی بیلن مستقل سیلاولر کمیسیون ریسی فضل احمد معنوی نهای نتیجه ده هیچ قندی اوزگریش کیلمه یشینی معلوم قیلیب الینگن قرارنی نهای قرار دیه فکر بیلدیردی.

باشقه تماندن الیب قره گنده موفق بولمه گن نامزدلر یولگه قویب کیله یاتگن ناراضلیک نمایشلریده قلاب کارلیک لرنی کینگ کولمده یوزبیرگنینی ادعا قیلیب پارلمانی سیلاو نینگ قیته بولیب اوتیشینی تاکیدلب کیلماقده لر.

عینی حالده موفق بولمه گن بیرقنچه نامزدلر طرفدارلری شمالی تخار ولایتی نینگ مرکزیده ناراضلیک نمایش یولگه قویب بوخصوص ده اعتبار قره تیلمه سه عمومی یوللرنی یاپیب قویشی بیلن اگاه لنترگنلر.