افغان عیال لریگه زوراوانلیک لر کوپه یگن

Image caption بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی تمانیدن تیارلنگن گزارش اساسیده ، ملیون لب افغان خاتین قیزلری یمان بیر حالتده حیات کیچیره دیلر.

بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی ، افغانستان حکومتی دن خاتین لر قیین چیلیک لری نینگ اورته دن ایلتیش اوچون کوپراق سعی و حرکت قیلیشی نی طلب قیلگن.

بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی نینگ افغانستانده گی نماینده لیگی ، ینگی چیقرگن بیر گزارشیده ، افغان عیال لری ایریم نا پسند عنغنه لرباعث ، تورلی قیین چیلیک لر همده زوراوانلیک لر بیلن یوزمه یوز بولگن لر.

اوشبو گزارش گه کوره ، قیز لر نینگ بد بیریش ، آز یاشده طوی قیلیش و شونگه اوخشه گن باشقه ناپسند عنعنه لر خاتین قیزلرگه زوراوانلیک لر نی کوپه یتیرگن.

بیر لشگن ملت تشکیلاتی ، خاتین قیز لر گه قرشی آرتیب باره یاتگن زوراوانلیک لرنینک آلدینی آلیش قانونی توزه لگنی دن حاضر گه چه عملی بولمه گنی نی ایتگن.

بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی افغان عیال لر وضعیتی خصوصیده ترقه تگن گزارشی ده مملکت نینگ 34 ولایتی نینگ عیال و ایرکک لری ، حکومتی رسمیلر ، دینی عالم لر ، عیال لر نینگ حقوقیدن حمایه ایتوچی نهاد لر ، مدنی تشکیلات لر بیلن صحبت لشگنی نی ایتیب اوشبو گزارش نینگ مذکور شخص لر و نهاد لر نظری لری نینگ اساسیده توزه لگنی نی ایتگن.

اوشبو گزارش اساسیده ، ملیون لب افغان خاتین قیزلری یمان بیر حالتده حیات کیچیره دیلر.

بیر لشگن ملت لر تشکیلاتی نینگ بشر حقوقی بولیمیده گی باشلیغی خانم جورجیت گنیان گه کوره ، اوشبو چیقریلگن ینگی گزارش ، خاتین قیز لر گه قرته ایریم زوراوانلیک لردن پرده کوتره دی.

"بوگون کی گزارش نینگ ترقه تیلیشی ، افغان خاتین لری و ایرکک لری نینگ درد لری همده سیس لری نینگ نا پسند عنعنه لر خصوصیده انعکا س بیره دی. اوشبو عنعنه لر ، جبر بیلن تورموش گه بیریش ، کیچیک یاشیده طوی قیلیش ، منازعه لر نینگ حلی اوچون قیز لر نینگ زور بیلن تورموش گه بیریش ، ناموسی قتل لر و عیال لر برابریده باشقه خشونت لی موضوع لر بار.

اوشبو گزارش ، عموماً آلگنده ، خاتین قیزلر گه قره ته شونده ی عکس العمل لر نینگ کیله جگی همده جامعه موضوع لری خصوصیده بحث قیله دی."

عین حالده ملت وکیل لریدن آصفه شاداب ، خاتین قیز لر گه قرشی آرتیب باره یاتگن زوراوانلیک لرنینک آلدینی آلیش قانونی بیلن قوشیمچه ، باشقه قانون لر هم حکومت تمانیدن تطبیق بولمه گنی نی ادعا قیله دی.

خانم شاداب گه کوره ، ینگی پارلمان نینگ ایشی باشلنیشی بیلن ، اولر ، تصویب بولگن قانون لر نینگ عملی بولیشی اوستیگه هم ایش آلیب باره دیلر.

عیال لرگه قرشی زوراوانلیک لر نینگ آلدینی آلیش قانونی جمهور رییس کرزی تمانیدن بیلتیر توشیح بولدی اما بیر لشگن ملت لر تشکیلاتی تمانیدن ترقه تیلگن گزارش گه کوره ، اوشبو قانون کوپ گینه مورد لرده ، تطبیق بولمه گن.

هر چند جمهور رییس کرزی کابینه سی نینگ ایچیده ، خاتین قیز لر وزیرلیگی هم فعالیت قیماقده و اوشبو وزرات خاتین قیز لر وضعیتی نینگ یخشی قیلیشی اوچون کوپ گینه سعی و حرکت قیلگنلیگی نی ادعا قیله دی اما شونده ی بولسه هم ، اوشبو وزارت اجرایی صلاحیتی بولمه گنی اوچون ، افغان خاتین قیز لری نینگ برابریده ، ایریم زوراوانلیک لر کوپه یگن.

شونده ی بیر حالده ، بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی تمانیدن ترقه تیلگن گزارشیده قومی بویوک لر همده دینی عالم لر افغان خاتین قیزلریگه آرتیب بارگن ایریم زوراوانلیک لر نینگ آلدینی آلیشی گه یخشی تاثیر لی ایش قیله آله دیلر دیب ایتیلگن.