قیزیل آی: مخالف گروه لر کوپه یگنی باعث اهالی تلفاتی هم کوپه یگن

خلق ارا قیزیل آی جمغرمه سیگه کوره ، افغانستان اهالیسی، اوریش لر نتیجه سیده تورلی قیین چیلیک لر بیلن یوزیمه یوزبولیب همده کیله سی میلادی ییلده هم اوشبو قیین چیلیک لر بیلن دوچ کیله دیلر.

قیزیل آی کمیته سی نینگ کابلده گی رییسی گه کوره ، افغانستان خلقی دوچ کیلگن اوشبو قیین چیلیک لر ، اوریش لر نتیجه سیده ، عادی تلفات لر نینگ کوپه یشی ، ایچیکی قاچقین لر ، همده صحی خذمت لریگه فایده لنه آلمسلیک موضوع لردیر.

قیزیل آی جمغرمه سی نینگ افغانستانده گی رییسی ریتو ستاکر اوشبو قیین چیلیک لر یوزه گه چیقیشی قوراللی مخالف گروه لر افغانستان نینگ تورلی منطقه لریده کوپه یگنی باعث بولگن دیب ایته دی.

خلق ارا قیزیل آی جمغرمه سی ، اوریشلر جریانیده قربان بولگن لرده یاردم بیره دیگن ، همده مستقل و طرف سیز بیر نهاد بولگنی نی ایتیب ، مملکتده گی موجود اوریش لری ، قیین چیلیک لر نینگ بو اولکه ده کوپه یتیرگن دیب اورغوله یدی.

اوشبو جمغرمه نینگ مسوول لریگه کوره ، قوراللی مخالف گروه لر رقمی نینگ کوپه یگنی ، محتاج کیشی لرده ، بشری همده صحی یاردم بیره دیگن نهاد لر نینگ برابریده جدی تهدید بولیب قرار تاپگن.

شو نینگ دیک ، قیزیل آی کمیته سی نینگ افغانستانده گی رییسی گه کوره ، اوریش لر دوامی افغانستان نینگ ایریم منطقه لریده کینگه ییب ، همده عادی اهالی نینگ تلفاتی اوتگن ییل لردن کوره ، انچه کوپه یگن.

ستاکر جنابلری ، قیزیل آی تشکیلاتی اوریش لر یوز بیرگن منطقه لرده آسیب کورگن اهالیگه یاردم ایتکزیشی فعالیت لریده ایریم قیین چیلیک لربیلن یوزمه یوز بولگنی دن سوز یوریتیب ، اوشبو نهاد ، دولت گه قرشی تورگن مخالف گروه لر ، ایچکی همده تشقی کوچلر بیلن ، عادی اهالی نینگ حیاتی گه ضرر ییتکیزمه یش لری خصوصیده اوچره شیب کیلگن لیگی نی ایتدی.

ستاکر جنابلری ، قیزیل آی کمیته سی قره مه قرشی تمان لر بیلن اوچره شوولری بعضاً یاشیرینچ و بیر قنچه پیت لرده آچیق شکلده یولگه قوییلیشی نی ایتیب ، اوشبو اوچره شولر قیزیل آی کمیته سی نینگ موجود خواطر لری اساسیده صورت تاپیشی نی اورغوله دی.

قیزیل آی نینگ افغانستانده گی تشکیلاتی نیچه ییل دن بویان ، صحی خذمت لر یتکیزه دیگن مرکز لر نینگ تاسیس قیلیشی و اوند حمایت ایتیش ، محتاج لرگه آذوق اوقت ترقه تیش ، شو بیلن بیرگه ، قماقخانه لرنینگ یقین دن کوریب چیقیش ، همده محبوس لر نینگ اوز عایله لری بیلن اوچره شیش امکانیت لری نی یره تیب بیریش کبی یاردم لر نینگ هم یولگه قویگن لیگی نی ایتدی.

قیزیل آی جمغرمه سی ، 1979 میلادی ییل دن حاضر گه قدر افغانستانده فعالیت قیلماقده اوشبو تشکیلات مسوول لریگه کوره ، قیزیل آی چمغرمه سی ، بیر مینگ 750 دن آرتیق ایشچی بولیب همده 89 ملیون دالر بودجه بیلن 2011 نچی میلادی ییل ده افغانستانده فعالیت لری نینگ دوام بیره دی.