امریکا نینگ ینگی ستراتیژه سی اعلان بولماقده

امریکا قوشمه ایالت لری نینگ جمهور رییسی باراک اوباما ، بو اولکه افغانستان وضعیتی اوچون ینگی استراتیژه سی خصوصیده ، افغانستان جمهور رییسی حامد کرزی بیلن تیلفون آرقه لی صحبت لشیب ، او بیلن مشوره قیلدی.

افغانستان وضعیتی اوچون ، امریکا نینگ ینگی استراتیژه سی شو آقشام ترقه تیلیشی کوتیلماقده.

افغانستان جمهور لیک ریاستی نینگ دفتری تمانیدن ترقه تیلگن بیاناتده کوره ، کرزی بیلن اوباما بو گون ییرته لب افغانستان ایریم حدود لریده ، خوف سیز لیک بولیمیده کوز گه کورینر لی درجه ده موفقیت لر قولگه کیلگنی خصوصیده گپله شیب ، همده تینچلیک نینگ تامین قیلیشی اوشبو منطقه لرده مستحکم قیلشیگه تاکید قیلگن لر.

عین حالده هر ایککله جمهور رییس لر ، داییمی موفقیتگه ییرشیش اوچون ، تروریزیم حمایت بوله دیگن مرکز لریگه کوپراق کوز قره تیشی اوستیگه تاکید قیلگن لر.

بیانات نینگ معلوم قیلیشیچه ، اوشبو تیلفونی صحبتی جریانیده ، جمهور رییس کرزی ، ریچارد هالبروک نینگ اولیشی مناسبتی بیلن ، باراک اوباما گه تاسفی نی بیلدیریب ، هالبروک جنابلری ، امریکا اوچون کوپ خذمت قیلگن لیگینی ایتگن.

اوشبو بیانات ده کوره ، کرزی جنابلری ، مخالف گروه لر بیلن مذاکره قیلیش جریانی نینگ ، کینگه یشی خصوصیده هم باراک اوباما بیلن گپلشیب ، هر ایککله جمهور رییس لر ، اوشبو جریاندن حمایت قیلیشی گه تاکید قیلگن لر.

کرزی بیلن اوباما شونده ی بیرحالتده صحبت لشگن لر کیم ، افغانستان نینگ تینچلیک وضعیتی ایریم ولایت لرده اینیقسه شمال و شمال شرق حدود لریده کینگه یگن . امریکا نینگ افغانستان اوچون ینگی استراتیژه سی شونده ی بیرحالتده اعلان بولیشی کوتیلماقده کیم ، خلق ارا قیزیل آی تشکیلاتی هم مخالف گروه لر نینگ سانی کوزگه کورینر لی درجه ده کوپه یگنی دن خواطر بیلدیر گن .