مخدره ماده قاچاق چیلری اوزن مدت قماق جزاسیگه محکوم ایتلدی

افغانستان مخدره ماده لر گه قرشی کوره شیش اداره لری نینگ عدلی همده قضایی مرکزلری مقام لریگه کوره سونگی 8 آی ایچیده 440 کیشی قوشیمچه دولت ایشچی لریدن 31 کیشی مخدره ماده لر قاچاغیده عیبلنگن همده 20 ییل گه قدر آزاد لیک دن محروم ایتیلگن.

اوشبو شخص لر، یولگه قوییلگن دستلبکی محکمه ده محکوم دیب تانیلگن ، مقام لر گه کوره اولر اوز لریدن دفاع ایتیش لری ممکن.

افغانستان مقام لریگه کوره اوشبو وقت آره لیغیده اونلب مینگ کیلو گرام تورلی مخدره ماده لر همده هیرویین ایشلب چیقریشده فایده لنه دیگن کیمیاوی ماده لر هم قولگه کیریتیلگن.

افغانستان بویلب حاضرگی کونده مخدره ماده لر گه قرشی کوره شیش اوچون بیر قطار بیرلشمه لراوشبو ماده نی اورتهدن ایلتیش اوچون فعالیت قیلماقده بیراق شوندی بولسه ده اوشبو اولکه دنیا بویلب اینگ کوپ مخدره ماده لر نی ایشلب چیقریب کیلماقده.

مقام لر گه کوره اوشبو ماده نی اینگ کوپی نا قرار بولگن هلمند ولایتی ده ایشلب چیقاریله دی.

شوندی بیر حالتده ایسه افغانستان نینگ مخدره ماده لر گه قرشی کوره شیش عدلی همده قضایی مرکزی مخدره ماده قاچاغیده قولی بولگن یوزلب چه شخص لرنی دستلبکی محکمه ده 20 ییل گه چه بولگن قماق جزاسی نی اوتشگه محکوم ایتگن.

اوشبو مرکز نینگ سوز چیسی خلیلی الرحمن متوکل گه کوره بو شخص لر آره سیده دولت ایشچی لری هم موجود دیر.

متوکل جناب لریگه کوره اینگ سونگی اوته یاتگن هفته آره سیده مخدره ماده لر قاچاقچی لری دن 17 کیشی دستلبکی محکمه جزاسیگه کوره 20 ییلگه قدر آزاد لیک دن محروم ایتیلگن.

خلیل الرحمن متوکل گه کوره بو قاچاق چی لر هلمند، ننگرهار، هرات ، قندهار همده بغلان ولایت لریدن دیر.

مخرده ماده لر گه قرشی کوره شیش عدلی همده قضایی مرکزی نینگ سوزچیسی گه کوره سونگی سککیز آی ایچیده تورلی تومن اونلب مینگ کیلو گرام مخدره ماده لر قولگه کیریتیلگن.

"بو ییل نینگ دستلبکی 8 آییده 5 تن دن آرتیق هیرویین،400 کیلوگرام دن آرتیق مورفین،31 تن تریاک،34 تن دن آرتیق چرس ، مخدره ماده لر ده ایشله توچی قویوق کیمیاوی ماده دن 20 تن همده سویوق کیمیاودی ماده دن 22 مینگ لیتر قولگهآلینگن همده دولت قانونیگه موافق اورته دن ایلتیلگن."

مقام لر، اوشبو شخص لر نینگ محکمه سی عدالت لی شکلده بولگنی همده هر بیر شخص نینگ حقی دن دفاع ایتوچی وکیلی هم بولگن لیگی نی ادعا ایتگنلر.

اولر گه کوره مخدره ماده لر گه قرشی کوره شیش نینگ ینگی قانونی اساسیده قاچاق چی لر فقط گینه آزاد لیک دن محروم ایتیلیشی ممکن.

حال بوکی بوندن آلدینگی قانون اساسیده تورلی جزا لر شو جمله ده نقد پول جریمه سی همده آزاد لیک دن محروم ایتیش هم موجود ایدی.