پاکستانده ناتو یاقیلغی کاروانیگه اوت قویلدی

پاکستان رسمیلری نینگ بیلدیریشیچه ، قرواللی عصیانچیلر افغانستان ده کی غربلیک کوچلر گه یاقیلغی آلیب کیتیره یاتگن تانکرلریگه هجوم قیلیب 14 یاقیلغی تانکریگه اوت قویگن لر.

حادثه پاکستان جنوب غربیده کی بلوچستان ایالتیده کی دری مراد جمال منطقه سیده روی بیرگن.

تانکر لر نینگ هیدوچی لری یول چیکه سدیه کی بیر رستورانت یا طعام خانه ده موتر لرینی توختب دم اله یاتکن پیتیده ، قورالی لر هجوم قیلیب 14 یاقیلغی تانکریگه اوت قویگن لر.

پاکستان لیک طالبان گروهی اوشبو حادثه مسئولیتینی بوینیگه الگن، حادثه ده بیر هیدو چی هم یر ه لنگن لیگی رسمی لر تمانیدن معلوم قیلینگن.

بوندن الدین هم طالبان و باشقه قوراللی گروه لر، پاکستان ا رقه لی افغانستان ده کی ناتو کوچلری اوچون کیله یاتکن یاقیلغی و یوک کاروان لریگه هجوم اویشتیریب کیلگن لر .

. ناتو یاقیلغی ماده لری پاکستان جنوبیده کی کراچی بندرگاهیگه کیلیب کیین افغانستان گه سفر بر ایتیله دی . بوگونکی هجوم گه توتیلگن تانکرلر هم بلوچستان دن چمن منطقه سی ارقه لی افغانستان گه اوته یاتکن ایکن.

معلوم بولیشیچه بلوچستان ارقه ل کیله یاتکن تانکر لردن 130 دن ارتیقی بیر ییل جریانیده عینی تورده کی 56 هجوم ده ویران بولگن.

هر چند امریکا لیک رسمیلر و ناتو کوچلری،هر کونی قریب 3 مینگ ناتو گه یوک تاشوچی موترلرنینگ پاکستان ارقه لی کیله یاتکن لیگیگه اشاره ایتیب بونده ی هجوم لر تاثیراتینی پس راق کورسه تیشگه حرکت قیلیب کیلگن، اما کورینیشیچه ، سونگی پیتلر ده ناتو کوچلری ، باشقه مقابل یوللرگه تایه نیشگه باشله گن لر شو جمله دن سونگی پیتلر شمالده کی یوللر نی خوفسیز اتب ناتو کوپراق یوک لرینی ازوبیکستان و تاجکستان ارقه لی شمالی یوللردن الیب کیلیشگه قرار قیلگن لیگنی هم اعلان قیلگن ایدی.

پاکستان دن کیله یاتگن ، یوک لر مقداری 40 فایزگه توشگن الدین 80 فایزایدی. حاضر 40 فایز ناتو یوک لری مرکزی اسیا ارقه لی کیله دی و 20 فایزی هوا ارقه لی.

منه بونده ی هجوم لر ننیگ روی بیریشی مرکزی اسیا و هوا راقه لی کیلوچی یوک لر مقداری نی سلماقلی درجه ده اشیره دی و مرکزی اسیا و شمالی یوللر اهمیتی نی کوپیتیره دی.