کرزی : پارلمان چهارشنبه کونی آچیله دی

افغانستان جمهوررئیسی حامد کرزی ضدیت لی مذاکره لر آرتیدن ینگی پارلمان نی رسما آچیلیشگه راضی لیک بیلدرگن.

پارلمان ایشلری بویچه دولت وزیری همایون عزیزی گه کوره حامدکرزی ینگی پارلمان وکیللری و غالب بولمه گن نامزد لربیلن اوچره شولرآرتیدن پارلمان نی چهارشنبه کونی رسما آچیشگه قرار قیلگن.

همایون عزیزی بو قرار، افغانستان عالی محکمه سی نینگ مصلحتی اساسیده آلینگنینی معلوم قیلگن .

ینگی پارلمان اعضالریدن ایرملری حامد کرزی پارلماننی چهارشنبه کونی آچیشگه سوز بیرگنینی تصدیق له گن .

سیلاو لر جریانیده روی بیرگن ساخته کارلیک لرنی تیکشریش اوچون قورلگن مخصوص محکمه ، تیکشرو لر نتیجه سی معلوم بولمه گینچه ، پارلمان نینگ آچیلمسلیگنی حامد کرزیدن طلب قیلگن ایدی.

ایککی کون آلدین کرزی بیلن اوچره شگن موفق نامزدلر مخصوص محکمه نینگ بیکار قیلنیشینی طلب قیلب پارلمان نینگ رسما آچیلیشنی سوره گن ایدی لر.

حامد کرزی بیلن ضدیت لی مذاکره لرنی آلیب بارگن ینگی پارلمان اعضالری نهایتده مخصوص محکمه اوز ایشگه دوام بیرش شرطنی قبول قیلگن.

عینی دمده موفق نامزد لرمخصوص محکمه نتیجه سی نینگ اعلان بولیشی آرتیدن اولربیلن پارلمانی مصونیت لر اساسیده یانداشیش کیرک لیگنی شرط قویگنلر.

ناراض نامزد لر ایسه حامد کرزی بیلن اوچره شیب پارلمان نینگ آچیلیشی قانونی سبب لر باعث کیچیکتیرلیشنی تاکید له گن ایدیلر.