سنا مجلسی ، انتصابی اعضالرنینگ زودلیکگه تانیشتیرلیشی نی طلب قیلدی

Image copyright BBC Pashto

افغانستان سنا مجلسی ، جمهور رییس حامد کرزی دن اوشبو مجلس انتصابی اعضالری نینگ یرته گه چه تانیشتیریشی نی طلب قیلگن.

اوشبو مجلس اعضا لریگه کوره ، انتصابی سناتور لر نینگ معرفی بولمه گنی ، سنا مجلسی اداری هیئتی نینگ سیله نیشی اوزاققه توشیشگه باعث بولگن.

اما افغانستان دولتی پارلمان وزیرلیگی نینگ سوز چیسی ، نعمت الله بشر وال ، سنا مجلسی نینگ 34 انتصابی سناتور لری نینگ کیله سی یقین کونلرده ، جمهور رییس تانیشتیره دی دیب ایتگن.

افغانستان سنا مجلسی 102 عضو بولیب ، شو جمله دن 34 کیشی سی نینگ جمهور رییس تمانیدن تانیشتیریله دی.

افغانستان جمهور رییسی حامد کرزی ، اوتگن کون ، ینگی پارلمان نینگ ، انتصابی سناتور لرنی معرفی قیلمه گن بیر حالده آچدی.

افغانستان اساسی قانونی گه کوره ، ینگی پارلمان نینگ آچیلیشی اوچون ، نماینده لر کینگاشی همده سنا مجلسی نینگ اعضا لری بوتون لی ، حاضر بولیش لری کیره ک.

افغانستان ینگی پارلمانی کوپ گینه جنچل لر دن کیین جمهور رییس کرزی تمانیدن آچیلدی.

شونده ی بیر حالده ، مملکت سنا مجلسی نینگ سیله نگن اعضا لری ، ایسه انتصابی سناتور لرنینگ تانشتیریلیشی نی زود لیک بیلن جمهور رییس کرزی دن ایسته ماقده لر.

اوشبو مجلس نینگ اعضا لریدن داکتر زلمی زابلی ،جمهور رییس کرزی تمانیدن انتصابی سناتور لر نینگ معرفی بولمه گنی ، سنا مجلسی اداری هیئتی نینگ سیله نیشی اوزاققه توشیشگه باعث بولگنلیگی نی ایتدی.

داکتر زلمی جنابلری گه کوره ، اگر ده اولر نینگ ایشی اوزاق گه توشی ویرسه ، اولر ملت نی آلدیگه خجل بولیش لری ممکن.

"انتصابی سناتور لرنینگ حاضر گه قدر معرفی بولمه گنی بیز تاثرلنتیرگن. توناون پنجشنبه کونی خلق تماندن سیله نگن سناتور لردن 64 کیشی سی رسمی سیز بیر شکلده بیر جلسه یولگه قوییب ، جمهور رییس کرزی دن اوشه 34 کیشی انتصابی سناتور لرنی بیز گه تانیشتیریشی نی ایسته دیک تا بیز نینگ جلسه لری می رسمی شکلده ایلگری کیتسه"

باشقه تماندن افغانستان دولتی پارلمان وزیرلیگی نینگ سوز چیسی ، نعمت الله بشر وال ، انتصابی سناتور لرنینگ تانیشتیریلیشی کیشراق گه قالگنی نی تایید قیلیب یقین زمانده اوشبو 34 کیشی جمهور رییس کرزی تمانیدن معرفی بولیشی نی اورغوله دی.

بشروال جنابلریگه کوره ، قدیمکی انتصابی سناتور لر همده ناراض تورگن نامزد وکیل لر آره سیدن جمهور رییس کرزی نینگ ینگی اعلام قیله یاتگن روی خطیده بعضی کیشی لرموجود لیگی هم کوتیله دی.

شونده ی بیر حالده ، قدیمکی سناتور لرآره سیدن جمهور رییس کرزی سنا مجلسی نینگ قدیمکی رییسی صبغت الله مجددی نینگ هم ینگی مجلسده تانیشتیره دی دیگن سوز لر هم موجود.

شونده ی بیر حالده سنا مجلسی نینگ اعضاسی داکتر زلمی زابلی هم اوشبو مجلس نینگ ینگی رییسی صفتیده ، صبغت الله مجددی اوز نامزدلیگی نی اعلام قیلگنی نی هم معلوم قیلدی.

هرچند سنا مجلسی نینگ سیله نگن اعضا لری انتصابی 34 کیشی نینگ تانیشتریلیشی نی جمهور رییس کرزی دن جدی شکلده طلب قیلماقده اما حاضر گه قدر جمهور لیک ریاستی قچان و کیم لرنی انصابی سناتور صفتیده تانیشتیریشی خصوصیده هیچ بیر نیرسه دیمه گن.