" اوتگن ییلی افغانستانده عادی اهالی تلفاتی یوقاری سطح ده بولگن"

افغانستان انسان حقلری بویچه تیکشرو الیب باروچی تشکیلات چیقارگن ییللیک معلومات لریگه کوره میلادی 2010 ییل سونگی 9 ییل گه نسبتا افغان ملکی اهالیسی اوچون اینگ قانلی ییل بولگن.

اوشبو تشکیلات گه کوره میلادی 2010 ییلده افغانستان بویلب یوزبیرگن ناقرارلیک لرده عادی اهالی تلفات سانی 2000 دن آرتیق کیشی بولیب همده 3000 دن آرتیق کیشی یره لنگن.

اوشبو تشکیلات آلیب بارگن سروی اساسیده اهالی تلفات نینگ 63 فایزی گه افغانستان دولت مخالف لری 21 فایزی گه خارجی حربی لر همده 12 فایزی گه ایسه افغان کوچ لری سبب چی دیب کورسه تیلگن.

افغانستان انسان حقلری بویچه تیکشرو الیب باروچی تشکیلات 2010 ییل لر ده گی اوریش لر ده انسان بهاسی دیب نامله نوچی گزاریشیده کیلیشیچه میلادی 2010 ییلده افغانستان بویلب اوریش لر نتیجه سیده عادی اهالی دن هر کون قرییب 6-7 کیشی هلاک و 8-9 کیشی ایسه یره لنگن.

اوشبو تشکیلات گزارش لریده کیلیشیچه میلادی 2010 ییل سونگی 9 ییلگه نسبتا عادی اهالی اوچون اینگ قانلی همده حربی زوروانلیک لر اینگ کوپ بولگن .

اوشبو ییل نینگ بیرینچی جنوری سیدن 31 دیسامبر گه قدر بولگن اوریش لر ده عادی اهالی دن 2421 کیشی هلاک بولگن همده 3270 کیشی بولسه یره لنگن.

اوشبوحساباتده کیلیشیچه اهالی تلفات نینگ 63 فایزیگه مخالف کوچ لر ، 21 فایزیگه ناتو کوچ لری همده 12 فایزی گه ایسه افغان حربی لری سبب بولگن.

اوشبو تشکیلات چیقارگن معلومات لریگه کوره ییل دوامیده 693 کیشی ریجه لنگن ماین لر ، 237 کیشی خود کش هجوم لر همده 404 کیشی ترور نتیجه سیده هلاک بولگن

شو بیلن بیرگه عادی اهالی نینگ 217 کیشی خارچی کوچ لر نینگ هوایی بمب لری نتیجه سیده ، 192 کیشی بوله اوشبو کوچ لر نینگ قره مه قرشی آتیشوو لری نتیجه سیده هلاک بولگن.

شوندی بیر حالتده ایسه ایتیلیشیجه اونلب کیشی لر هم قورال لی توقنه شو لر همده خوف سیز لیک حادثه لری نتیجه سیده دولت حربیلری طرفدار لری تمانیدن هلاک بولگن.

بیراق اوشبو گزارشده افغانستان اوریش لریده ملکی شخص لر نینگ هلاک بولیشیگه سبب چی بولگن قره مه قرشی تمان بو گزارش نینگ چیقیشی بیلن قنچه لیک موافق دیر .

بو حقده ناتو سوزچی لری دن بیری نیکول شواگمن گه کوره میلادی 2010 ییلده ناتو کوچلری آلیب بارگن عملیات لری نتیجه سیده عادی اهالی نینگ هلاک بولیشی 8 فایز گه قیسقرگن و اوشبو کوچ لر بو رقمنی بوندن ده کمراق بولیشی اوچون اورینماقده .

شوندی بیر حالتده ا فغانستان ایچکی ایش لر وزیرلیگی نینگ سوز چیسی زمری بشری بو گزارش خصوصیده معلوماتگه ایگه ایمس لیگینی ایتسه ده بیراق افغان حربی کوچلر صفیگه تجربه لی شخص لر نی کیریتیش بیلن عادی اهالی نینگ هلاک بولیش آلدیی آلیشگه اورینیش لرینی ایته دی .

طالب لر حاضرگه قدر بو حسابات خصوصیده هیچ نرسه دیمه گن

سونگی بیر نیچه ییلده گی اوریش لر ده عادی اهالی نینگ هلاک بولیشی اوشبو اولکه ده انسان حقلرینی سقلاوچی تشکیلات لر نینگ خواطرلریگه سبب بولگن .