هوای پامیر شرکت نینگ فعالیتی توخته تیلدی

فغانستان تراتنسپورت وزیرلیگیگه کوره خصوصی پامیر هوای شرکتی نینگ هلاکت گه اوچره گن اوچاق یوزه سیدن اوتکزگن تحقیقات نتیجه سیدن کیین اوشبو شرکت فعالیتینی وقتینچه لیک توخته تیلیشگه قرار آلینگن.

اوشبو اوچاق قریب اون ای آلدین، شمالی قندوز ولایتیدن کابل قره ب کیله یاتگن بیرپیت سالنگ ده هلاکت گه اوچره گندی.

نتیجه ده اوچاق ده بولگن بیرنیچه چیت ایللیک قوشیمچه قرق التی کیشی قربان بولدی.

کابل خلق ارا هوا قونالغاسی نینگ ریسی محمد یعقوب رسولی بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده اوشبو شرکت فعالیتینی پنچ شنبه کونی توخته تیلگنینی ایتدی.

رسولی جنابلرینی ایتیشچه " چهارشنبه کونی ترانسپورت وزیرلیگی نینگ وقیتنچه لیک وزیری تمانیدن مکتبو ایتیب کیلدی اوچاق نینگ هلاکتی گه سبب نیمه بولگنینی تیکشریش اوچون ایجاد ایتلگن کمیسیون قراری گه ماس اوشبو شرکت 45 بیش کونگه قدر اوزفعالیتنی معیارلرگه ماس له شی تاکید قیلنگندی، شو اوچون هوای پامیر شرکتی نینگ فعالیتی وقتینچه لیک توخته تیلدی بوگون پنج شنبه، هیچ بیر جایگه پروازی یوق ایدی."

بوندن الدین افغانستان ترانسپورت وزیرلیگی نینگ وقتینچه لیک وزیری داود علی نجفی پامیر هوای شرکتی گه علاقه دار هلاکتگه اوچره گن آنتونوف اوچاغینی حجتی قلابی ایکنینی اعلان قیلگندی.

شونگه قره گنده نجفی جنابلری اوشبو شرکت رخصت نامه سینی قیته آلینیشی کیره ک دیگن ایدی. بیراق، کابل هوا قونالغاسی نینگ رییسی حاضرگه قدر هم پامیر شرکتی نینگ رخصتنامه سی لغو ایتیلمه گندیب اگر اوشبو شرکت اوز فعالیت لرینی خلق ارا معیارلرگه ماس لشترسه اوزمانده قیته فعالیت قلیشگه رخصت بیریلیشی ممکن دیب ایتگن .

باشقه تماندن ایسه پامیر هوای شرکت اوچاق لری ارقه لی دوبی و دهلی دن کابل مسافرت قیله دیگن بیرقنچه کیشی لر اوییرده کی هوا قونالغالریده کوتیب تورگن لیک لری خبربیریلماقده.

کابل هوا قونالغاسی نینگ مسووللری دوبی دهلی کبی شهرلرده کوتیب تورگن مسافرلرنی باشقه هوای شرکت لر ارقه لی انتقال بیریش پامیر هوای شرکتی نینگ مسوولیتی دیگن.

پامیر هوای شرکتی کونده لیک بیرمرته دهلی بیرمرته دوبی هفته ده ایککی مرته تاجکستان پایتختی دوشنبه گه اوچرایدی.

همده اوشبو شرکت نینگ کونده لیک التی ایچکی پروازی بولیب افغانستان نینگ هرات، مزارشریف قندهار شهرلریده باریب قیترایدی.

پامیر هوای شرکتی گه تیکشلی بولگن اوچاقنی هلاکتگه اوچره گنی قطار خواطرلرنی توغدردی، شو باعث هم افغانستان جمهورریسی بوتون خصوصوی هوای شرکت لر فعالیت لرینی قتیه کوریب چیقیلیشگه بویوروغ بیرگندی.

شونینگ دیک ایریم اورپا دولت لری هم افغانستان ده کی هوای شرکت لر فعالیتی نی خلق ارا معیارلرگه ماس ایمس لیگینی اورغولب اوشبو شرکت لرگه تیگشلی اوچاق لرنی ایریم اورپالیک مملکت لرگه اوچه المس لیگینی ایتگندی.