نوروز بیره می امنیتی چاره تدبیرلر بیلن افغانستانده نشانلندی

نورروز بیره می خوف سیز لیک چاره تدبیر لر آلیشی بیلن بوگون افغانستانده اینیقسه مزار شریف شهریده طنطنه لی شکلده نشانلندی.

سونگی هفته لرده طالبان گروهی تمانیدن یولگه قوییلگن ایریم عصیان چلیک فعالیت لر مملکت ایریم منطقه لریده ، نورروز بیره می نینگ یخشی شکلده نشانلش اوچون ، جدی خوف سیز لیک چاره تدبیر لرنی یولگه قویگن ایدی.

عین حالده کابل شهری نینگ نوروز بیره می نشانله یاتگن منطقه لری و سرک لریده خوف سیز لیک کوچلری تینچلیکنی سقله ش اوچون حضور تاپگن ایدیلر.

مزار شریف ده یولگه قوییلگن نوروز بیره می نینگ نشانلش مراسمیده مینگلب کیشی اشتراک ایتگن ایدیلر.

قریب بیش یوز مینگ کیشی افغانستان بوتون ولایت لری دن نوروز بیره می نینگ نشانلش مراسمی ده قتنه شیش اوچون مزار شریف شهری ده کیلگن ایدیلر.

عین زمانده ، افغانستان دولتی نینگ بیر قنچه یوقاری مرتبه لی مقام لری ، و خارجی اولکه لر دن کیلگن مهمان لر هم مذکور مراسم ده قتنه شگن ایدیلر.

اوشبو مراسم ، افغانستان جمهور رییسی نینگ ایککینچی اورین باسری محمد کریم خلیلی نطقی بیلن باشلندی.

خلیلی جنابلری ، ینگی 1390 قویاش ییلی نینگ تورلی لحاظ دن افغانستان خلقی اوچون مهم دیب اورغوله دی.

جمهور رییس کرزی نینگ اورین باسری ، جاری قویاش ییلیده ، خوف سیز لیک مسوولیت لر خارجی کوچلر افغان لرگه تاپشیریشی و تنچلیک قوریلتایی ایشلری نینگ اینگ مهم مسئله لر دن دیب ایتدی.

خلیلی جنابلری گه کوره ، جمهور رییس کرزی ، خوف سیز لیک مسوولیت لری نینگ افغان لر آلیشی خصوصیده یرته انیق بیر شکلده خلق گه سوز یوریته دی.

"افغانستان دولتی و خلقی نینگ اراده سی ، بونگه دیر که بیز ، مسوولیت لر نینگ آلسک خود شو مسئله مملکت جمهور رییسی تمانیدن یرته اعلام بوله دی ، بیز نینگ اراده میز بو که تا 2014 میلادی ییلگه قدر ، سربلند لیک و موفقیت لر بیلن ، مسولیت دوره سی نینگ تکیمل ایتسه ک . و خوف سیز لیک کوچلری میز ، بوتون افغانستان تینچلیک مسوولیتی نی اوز بویینلریگه آلسه لر."

عین زمانده خلیلی جنابلری سوز لری جریانیده ، خوف سیز لیک مسوولیت لرنی افغان کوچلری آلیشی نینگ شونده ی بیر حالده موفقیت لر بیلن بیرگه بولیشی نی ایتدی که افغانستان دولتی تمانیدن مخالف گروه لر بیلن مذاکره قیلوچی تینچلیک قوریلتایی نینگ ایشلری یخشی ایلگری کیتیب ، اوریش لر و عصیان چیلیک فعالیت لر اورته دن کیتسه .

افغانستان جمهور رییسی حامد کرزی ، مملکت نیچه منطقه سیدن افغان کوچلری خوف سیزلیک مسوولیت لری نی ناتو کوچلری دن آلیشی مسئله سی نینگ یرته رسمی شکلده اعلام قیلیشیه دی.

افغانستان خوف سیز لیک مقام لری ، خوف سیز لیک مسوولیت لر نی خارجی کوچلر دن آلیشیگه تیارگرلیک کورسه تیشی نینگ ایتر ایکن لر لیکن ، مملکت ملی خوف سیز لیک اداره سی نینگ سابق رییسی امر الله صالح ایسه ، افغانستان جمهور رییسی حامد کرزی ، طالبان گروهی ، حربی یولیدن نابود بولیشی نینگ ایسته مه یدی دیب اورغوله گن.

صالح جنابلری گه کوره ، طالبان بیلن مذاکره قیلیش افغانستان تینچلیگی نینگ سقله شی گه هیچ قنده ی مثبت تاثیر قویمه ی دی . صالح جنابلری ، طالبان گروهی نینگ تمویل قیله یاتگن پاکستان لیک لر ، مذکور اولکه ده نابود ایتیشی ، افغانستان تینچلیگی اوچون انچه مهم بولگنی نی ایتگن.

بو حالتده قرگنده ، اوتگن قویاش ییلی هم افغانستان دولتی و خلقی اوچون انچه قانلی بیر ییل ایدی.

شو نینگ دیک جاری قویاش ییلده هم طالبان گروهی ، خارجی و افغان کوچلری قرشی سیده تورلی عصیانچلیک هجوم لر یولگه قوییشیدن آگاه لنتیرگن.

باشقه تماندن ، بیر قنچه تحلیلچی لر گه کوره ، افغان کوچلری خارجی لر دن خوف سیز لیک مسوولیت لرنینگ آلیشی بیلن هم ، مخالف گروه لر نینگ عصیان چیلیک فعالیت لری توخته می بلکه انچه کوپ بولیشی کوتیله دی.

مذکور تحلیل چیلر ، دولت ، طالبان گروهی عصیانچلیک فعالیت لری نینگ آلدینی آلیشی اوچون ، کوپراق استخبارات مأمور لری نینگ کوچلنتیریب ، ملی اردو و پولیس سان لری نینگ کوپه یتیریشی بیلن ، حربی تعلیم بیریشی گه کوز قره تیشی لازملیگی نی معلوم قیلگن لر.