حربی چهارصدبسترشفاخانه سیده انتحاری هجوم

سردارمحمد داودخان ( چهارصد بستر) شفاخانه سیده یوزبیرگن انتحاری هجومده رسمیلرگه کوره التی کیشی قربان بولیب 23 کیشی یره لنگن.

معلومات لرگه کوره اوزبوینگه پارتلاوچی ماده جایلشترگن انتحارچی شخص حربی شفاخانه اییشگیده جایلشگن خوف سیزلیک پوسته سیدن اوتیب شفاخانه ایچکریسده کیریب باریشگه قادیربولگن لیکن شفاخانه بیناسیده ایتمشی رسمیلرنی ایتیشگه کوره اوزینی پارتلگن

نتیتجه ده شفاخانه خادملریدن التی کیشی قربان بولیب 23 کیشی یره لنگن. یره لنگن لرنی هم اوشبو حربی شفاخانه خادملری ایکنی لیگی ایتیلیب اولرنینگ قندی ایشجیلر بولگن لیگی خصوصیده انیق معلومات بیریلمه دی.

بوحادثه یوزبیریشی بیلن حربی شفاخانه اطرافیده خوف سیزلیک چاره تدبیرلری کوچیتریلدی. حتی که حادثه دن قریب ایککی ساعت اوتیشی بیلن هم شفاخانه ده کیریب باریشی اوچون خبرنگارلرگه هم ایزین بیریلمسیدی.

افغانستان جمهورریسی حامدکرزی بیر بیانات ارقه لی محمد داود خان یاده چهارصد بستر ده یوزبیرگن حادثه نی قتیغ قاره له دی . همده خودی شفاکارلرو ساغلیک مرکزلرینی عصیانچیلر تمانیدن نشانگه النیشی اسلام گه ضد بیرعمل بولگنینی ایتدی.

عینی حالده افغانستان مستقل انسان حقلرینی سقلش کمیسیونی هم بیربیانات چقریب هلاک بولگنلردن اوچته سینی عادی اهالی دیب اوشبو انتحاری هجومنی قتیغ قاره لب چیقدی . سردارمحمد دواد خان شفاخانه سی حربی شفاخانه بولیب زمانه وی طبی اسباب اسکونه لر بیلن جهازلنگن اوریشده یره لنگن و کسل بولگن حربیلر اوییرده دواله نه دی.

اوزینی طالبان گروهی سوزچیسی دیب تانشترگن قاری ذبیح الله مجاهد مطبوعات فعاللری بیلن علاقه قوریب حادثه نی اوز بوینگه الگن.

عینی حالده مجاهد ایککی انتحارچینی ایشکریده کیریب اولردن بیری شفاخانه نینگ تعلیم بیروچی مرکزی یقنیده اوزینی پارتله تیب نتیجه ده اونلب حربی و شفا کارنی قربان بولگنینی ادعا قیلگن وباشقه بیرانتحارچینی قریب بیرساعت دن کیین اتیب اولدریلگننینی ایتگن.

.