نادری: عدلی وقضای تیزمیگه خلق ایشانچی کمیگن

مستقل انسان حقلرینی سقلش کمسیونی تمانیدن ینگی چیقاریلگن حساباتده افغانستان عدلی وقضای تیزمیگه اهالی ایشانچی کمیگنی معلوم قیلینگن.

بونگه سبب ناتینچ منطقه لرده محکمه اداره لری یوق لیگی، فساد نینگ ارتیب باریشی. محکمه لرنینگ مستقل سیزلیگی وزورمند کیشی لرنی نفوذ قیلگنی مردم نینگ ایشانچینی عدلی تیزمیگه کمیشگه سبب بولگن دیب کورسه تیلگن.

عینی حالده عدلی تیزملرده قانون کوچ سیزلیگی خاتین قیزلر اوچون کوپراق معما توغدیرگنی ایتلگن. افغانستان مستقل انسان حقلرینی سقلش کمیسیونی سوزچیسی نادرنادری بوحقده شوندی مناسبت بیلدردی"اداری فساد، زومند کیشی لرنی محکمه ایشلریگه اره له شوو قانون کوچ سیزلیگی، قاضی لرنینگ خلق نینگ قانونی حقلریدن اگاهی سیزلیگی اینقسه خاتین قیزلر حقیدن، مرد سالارلیک یعنی خاتین قیزلر دعواسینی اچیشی اوچون ایرکک لرگه کره کمراق اعتبار بیریلگن، شونینگ دیک قاضی لرنینگ خلق ارا قانون لردن خبری یوق لیگی. مردم حقوقی ایاق استی بولیب عینی حالده خلق نینگ بواداره لرگه نسبتا ایشانچینی کمیشیگه سبب بوله دی دیب ایتدی نادری جنابلری.

همدهحساباتده قاضی لرنینگ خلق گه بیلدرگن مناسبت لری یخشی بولمه گنی ودعوالرنی وقتیگه حل ایتلمه گنی هم اساسی کمچلیک دیب کورسه تیلگن.

افغانستان بولیب حکومت محکمه ادره لریده درس کورگن قاضی لرنی وظیفه لگنینی ایتسه لیکن مستقل انسان حقلرینی سقلش کمیسیون سوزچیسی نادر ناردی قاضی لر بیلیم سویه سی اوته پس بولگنینی ایتدی.

ینگی چیقاریلگن اوشبو حساباتده قندهار ولایتی نینگ یتی تومنی هلمند ولایتی نینگ التی تومنیده محکمه یوق لیگی معلوم قیلینگن، شونینگ دیک غزنی ولایتی نینگ یتتی تومنده محکمه موجود ایمسلیگی ایتیلگن.

همده شمالی فاریاب ولایتی نینگ تورت تومنیده هم محکمه بولمه گنی خبربیریلگن.

اوشبو ولایت لر قوشیمچه افغانستان بویلب اون تورت ولایت گه تیگیشلی قریب یللیک تومنده محکمه اداره لری بولمه گن. بونگه اساسی عامل خوف سیزلیک یمان لیگی دیب کورسه تیلگن.

باشقه تماندن محکمه اداره لرینی بعضی بیرحدودلرده یاپیغ لیگی ومحکمه ایشیلرنی یخشی بولمه گنی اوچون اهالی غیر قانونی مرجع لرگه مراجعه قیلیشی ممکن لیگی ایتلگن.

بوندن مقصد قومی جرگه لر بولیشی ممکن چونکی، اکثر حدودلرده اهالی اوز دعوالرینی حل قیلیش اوچون قوم اقسقاللریگه مراجعت قیله دیلر.

مستقل انسان حقلرینی سقلش کمیسیونی بوکبی مرجع لر عدالت سیزلیک قرار چیقاریب دعوا ایلگری سورگن کیشی لر اینیقسه خاتین قیزلرنینگ حق حقوق لری ایاق استی ایتلیشدن خواطر اظهار ایتلگن.