ربانی: بیز تورلی خیل طالب لر بیلن رابطه قورگن میز

افغانستان ملی تینچلیک قوریلتایی نینگ باشلیغی برهان الدین ربانی بوگون مملکت ملی کینگاشیده باریب ، طالبان گروهی بیلن مذاکره لر قنده ی ایلگری باریلیشی توغری سیده معلومات بیردی.

ربانی جنابلری گه کوره، اوشبو قوریلتای ، سراج الدین حقانی ترماغی ، گلبدین حکمتیار نینگ اسلامی حزبی شو نینگ دیک طالبان گروهی نینگ ایریم شخصیت لری بیلن رابطه قورگن.

ملی تینچلیک کینگاشی باشلیغی نینگ معلوم قیلیشیچه، مذکور گروه لرگه تینچلیک جریانیده قوشیلیش لری اوچون ایشانچ زمینه لری یره تیلماقده.

اما پارلمان اعضا لری ربانی جنابلری دن سوراق لری بیریش موقع سینی تاپه آلمه ی ، بوگونکی اولتیریش شونده ی بولیب توگه دی.

افغانستان ملی تینچلیک قوریلتایی رییسی سوزلریگه بناءً ، افغانستان قضیه لری اوریشلردوام تارتیشی بیلن حل بولمه یدی بلکه تینچلیک نینگ یخشی شکلده برقرار قیلیش اوچون مذاکره لر دوام تارتیلیشی لازم.

برهان الدین ربانی جنابلری گه کوره، افغانستانده تینچلیک نی کیلتیریش مقصدیده طالبان گروهی بیلن مذاکره قیلیش ریجه لردن دنیا هم جمعیت مملکت لری هم حمایت قیلگن لر شو نینگ دیک مذکور اولکه لر اوریش افغانستان نینگ یککه حل یولی ایمس لیگینی ایتگن لر.

"طالبان بیلن مذاکره قیلیش توغری سیده ملی تینچلیک ایش لری باشلنیشی دن آلدین ، افغانستان دولتی و خلقی تمانیدن آزراق حرکت بولگن ایدی. بیز کورگن میز که بریتانیا طالب لر بیلن رابطه قورگن ایدی، همده ناروی اولکه سی طالبان هیئتی نینگ کتته هزینه لر بیلن مذکور مملکتده نیچ مرته ایلتیب بیرگه لریگه مذاکره قیلگن، شو نینگ دیک سونگی پیت لرده جرمنی و امریکا اولکه لری نینگ واسطه لری آرقه لی طالب لر بیلن مذاکره لر بولدی. بیزنی ایش لری میز باشله نیشی بیلن بو موضوع نی ایریم اولکه لر بیلن مطرح قیلدیک ، بالاخره فیصله بولدی که تینچ لیک جریانی نینگ بوتون ایش لری ملی تینچلیک قوریلتایی تمانیدن ایلگری کیته دی. دیب ایتدی برهان الدین ربانی."

ملی تینچلیک قوریلتای رییسی نینگ مذکور سوز لریگه قره گنده، طالبان هر دایم افغانستان دولتی بیلن هر قنده ی مذاکره قیلیشنی رد قیلیب، شو نینگ دیک اوز هجوم لری نینگ مملکت بویلب کینگه یتیرگن لر.

سیاسی تحلیلچی لردن فضل احمد بورگیت نینگ معلوم قیلیشیچه، ملی تینچلیک قوریلتایی حاضر گه قدر دوست و دشمن آره سیده هیچ قنده ی فرق قویمه گن. بورگیت جنابلری گه کوره، اوشبو قوریلتای ایشلری خلق دن یاشیرینچ بیر شکلده ایلگری کیتماقده شو سبب باعث ، مذکور کینگاش ایشلری نتیجه سیز قاله دی.

بورگیت جنابلری شونگه قوشیمچه قیلیب، افغانستان ایریم حدود لری اینیقسه شمال و شمال شرق منطقه لری نینگ خوف سیزلیگی اوتمیش لردن کوره انچه یمان بولگنی نی ایتیب ، مذکور منطقه لرده جایلشگن اهالی خواطر لری نینگ برطرف قیله آلمه گنیگه نه فقط حکومت بلکیم ملت وکیل لر نینگ هم مهم اورنی بارلیگی نی اورغوله دی.

اونگه کوره، افغانستان ینگی پارلمانیده ینگی و تجربه سیز شخص لر کیلگن لری اوچون خوف سیز لیک معما سیگه کوپراق کوز قره تمه گن لر. بورگیت جنابلری ملت وکیل لر نینگ بیر یریم آیلیک تعطیل لری توگه یشی بیلن بیرینچی دن خوف سیزلیک مسئله لریگه کوپراق بها بیریشی نی طلب قیلدی.

بو حالتده قرگنده بیر قنچه اهالی هم ملت وکیل لرنینگ قیلگن تورت یریم آیلیک فعالیت لریدن تنقید قیله دیلر.

اولر نینگ ایتیشیچه، ملت وکیللر خلق منفعتی گه خذمت ایشیتیریش دن کوره کوپراق اوز منفعت لری اوچون سعی قیله دیلر.

خود شو کبی تنقید لر گه ، ملت وکیل لرنینگ بیر قنچه سی قوشیله میز دیب هم ایتگن لر. لیکن شونده ی بولسه هم ینه باشقه بیر قطار ملت وکیل لر ایسه تورت آی دوامیده ملی کینگاش تمانیدن ایلگری سوریلگن ایشلر هم افغانستان تینچلیگی و باشقه بولیم لری اوچون اهمیت لی دیب ایته دیلر.