اوغیرلنگن اوچ ترکیه لیک انجنیر حاضر هم درک سیز

افغانستان شمالی حدود لریده فعالیت آلیب باره یاتکن بیر خصوصی شرکت نینگ اوچ ترکیه لیک انجنیر اوغیرلنگن.

معلومات لرگه کوره، مذکور کیشی لر، فاریاب-­ جوزجان یولیده کیته یاتگن بیر پیتده، نا تانیش کیشی لر تمانیدن، هجوم آستیده قالیب، اوغیرلنگن لر.

جوزجان خوف سیزلیک مقام لریگه کوره، اوشبو ترکیه لیک اوچ انجنیر طالبان گروهی تمانیدن اوغیرلنگن.

جوزجان خوف سیزلیک مقام لریدن محمد ابراهیم نینگ معلوم قیلیشیچه، اوغیرلاوچی لر، ترکیه لیک اوچ انجنیر نینگ دفتریده تماس آلیب، اولر نینگ قوییب یاریلیشی اوچون، پول ایسته گن لر.

هرچند طالبان گروهی بو حقده سوز یوریتمه گن لر لیکن شونده ی بولسه هم، محلی مقام لر ایسه، سونگی پیت لرده، طالبان گروهی نینگ فعالیت لری، جوزجان و فاریاب حدود لریده، کوپه ییشی نی ایتیب، همده خواطر لر توغدیرگنی دن هم سوز یوریتگن لر.

جوزجان و فاریاب شاه یولی سونگی پیت لرده جدی شکلده بوزیلگن. عین زمانده، خوف سیزلیک کوچلر، مسافر لر تینچ صورتده، باریش کیلیش لری اوچون، مذکور یول ده گزمه لری کوپه یگنی نی هم معلوم قیلینگن.

فاریاب ملت وکیل لریدن محمد هاشم اورتاق نینگ معلوم قیلیشیچه، نیچه کون آلدین، اندخوی اولوسوالیگیدن میمنه شهریده کیله یاتگن نیچه کیشی، جنگل منطقه سیده، طالبان قولی گه توشیب، خود شو مسئله سبب، طالبان گروهی، نیچه اوقوچی نینگ باشی نی کسیب تشله دیلر.

اورتاق جنابلریگه کوره، هویتی معلوم بولمه گن بیر قنچه کیشی لر، دشت لیلی ده جایلشیب، تینچ سیزلیک فعالیت لرینی بجرماقده لر.

او نینگ ایتیشیچه، سونگی پیت لرده، دشت لیلی بیلن شرق تمانیدن قوشیله یاتگن فاریاب نینگ قیصار و دولت آباد تومن لریده طالبان گروهی فعالیت لری کوپه یگن.

اورتاق جنابلری، شونگه قوشیمچه قیلیب، شمالی ولایت لر اینیقسه، اخیرگی کون لرده جوزجان و فاریاب شاه یولیده تاپیلگن تینچ سیزلیک لر نینگ برطرف ایتیش اوچون، اولوسی جرگه نینگ مجلسی ده بحث قیلیشی نی هم ایتدی.