210 قاچاقچی حبس جزا سیگه محکوم بولگن

مخدره ماده لر بیلن قرشی کوره شوچی عدلی و قضایی مرکزی گه کوره، مخدره ماده لر قاچاقیگه قولی بولگن لر نینگ محکمه بولیشی اوتگن ییل دن کوره، کوپه یگن.

اوشبو مرکز نینگ معلوم قیلیشیچه، اوتگن اوچ آی جریانیده، 210 کیشی دن آرتیق مخدره ماده لر نینگ قاچاق قیلگن لری اوچون تا 20 ییل گه قدر آزاد لیک دن محروم ایتیلگن لر.

حبس گه محکوم بولگن لر نینگ کوپراقی، هلمند، قندهار، نیمروز و پایتخت کابلدن دیر.

جزا گه محکوم بولگن لر آره سیده بیر قنچه ، دولتی مسوول لر و خوف سیز لیک مأمور لری موجود لیگی هم معلوم بولگن.

مخدره ماده لر قاچاقیگه دولتی یوقاری مرتبه لی خادم لر نینگ قول لری بارلیگی ادعا بولسه ده بیراق، مخدره ماده لر بیلن قرشی کوره شوچی مخصوص مرکز نینگ قاره لاوچیلیک باشلیغی یار محمد حسین خیل ایسه، حاضر گه قدر یوقاری مرتبه لی دولتی خادملر مذکور محکمه گه تانیشتیریلمه گنلیگی دن سوز یوریتگن.

" یوقاری مرتبه لی دولتی خادم لر مذکور مرکز ده محکمه ایتیلیشی خصوصیده حاضرگه چه، کشفی ارگان لرتمانیدن، اوشله ب آلینمه گن و بیزگه هم تانیشتیریلمه گن. اوشبو مرکز ده حاضر گه قدر هیچ قنده ی بیر ارگان و یوقاری مرتبه لی شخص و یا شخص لر، بیزنینگ ایشیمیز ده اره لشیب ویا واسطه قیلگن یوق." دیب ایتدی یار محمد حسین خیل

مخدره ماده لر بیلن قرشی کوره شوچی عدلی و قضایی مخصوص مرکزی تمانیدن ترقه تیلگن حسابات گه کوره، اوتگن اوچ آی جریانیده، اونلب ، تٌن تورلی مخدره ماده لر خوف سیزلیک و کشفی کوچلر تمانیدن، ضبط بولگن. عین زمانده، هلمند، قندهار، نیمروز و پایتخت کابل، مخدره ماده لر قاچاقی اوچون مملکت ده کتته اورین نی اوزیگه ایگله گن لر.