فراه ده آلتی ماین پاک اولدیریلدی

فراه ولایتی نینگ بالا بلوک اولوسوالیگیدن اوغیرلنگن 32 ماین پاک لر دن آلتی کیشی سی اوغیرلاوچی لر تمانیدن اولدیریلگن.

بو ماین پاک لر تورت کون ایلگری نا تانیش کیشی لر تمانیدن اوغیرلگن ایدیلر. اولگن آلتی کیشی دن حاضر گه چه فقط بیرته سی نینگ، جنازه سی خوف سیزلیک کوچلری قولیگه توشگنی معلوم بولگن.

هرچند طالبان گروهی نینگ سوزچیلری دن قاری یوسف احمدی خبر واسطه لر بیلن بیرگن صحبتیده، بو ماین پاک لر نینگ اوغیرله گنیده طالبان گروهی نینگ قولی یوق لیگیگه تاکید قیلگن، لیکن شونده ی بولسه هم، اوغیرلاوچی لر، ماین پاک لرنینگ آزاد ایتیش لری اوچون هیچ قنده ی شرط و شرایط قویمه گنلر.

شو نینگ دیک فراه ولایتیده گی ماین لر نینگ پاکیزه لش موسسه رییسی هم، اوغیرلاوچی لر تمانیدن حاضر گه چه هیچ بیر نرسه طلب ایتیلمس لیگینی ایتگن.

فراه ولایتی نینگ محلی مقاملری بی بی سی بیلن بیرگن صحبت لریده، قالگن ماین پاک لر نینگ اوغیرلاوچیلر قولی دن ازاد ایتیش اوچون، خوف سیز لیک کوچلر، بالابلوک اولوسوالیگی نینگ شیوان منطقه سیده عملیات یولگه قویگن لیگی نی ایتگن لر.

شو نینگ دیک، فراه ولایتی خوف سیزلیک آمری غوث الدین ملیار گه کوره، محلی مقام لر، بالابلوک اولوسوالیگیگه قالگن ماین پاک لر نینگ ازاد ایتیش لری همده اولدیریلگن ماین پاک لرنینگ جسد لری نی کیلتیریش اوچون بیر قنچه آق سقال لرنی یوبارگنلر.