صافی : عزیزی بانک مالی بحران گه دوچ کیلمه گن

مرکزی بانک نینگ وقتینچه لیک رییسی محیب الله صافی ولسی جرگه اعضالریگه بیرگن معلوماتیده عزیزی بانک نینگ مالی انقراض بیلن دوچ کیلگن دیگن ادعالرنی رد ایتیب چیقدی.

شونینگ دیک مرکزبانک باشلیغی بوکبی ناتوغری ادعالر اولکه نینگ بانکی تیزمگه کتته نقصان یتکزیشی ممکن لیگی بیلن آگاه لنتردی.

مرکزی بانک نینگ وقیتنچه لیک رییسی محب الله صافی خصوصی شکلده فعالیت آلیب باره یاتگن عزیزی بانک باره سیده معلومات بیریش اوچون ولسی جرگه یغنیده چقریلگندی.

صافی جنابلری عزیزی بانک ایشلرینی یخشی شکلده ایلگری کیته یاتگنیگه ایشانچ بیلدریب اوشبو بانک نینگ مالی بحران بیلن دوچ کیلگن دیگن ادعا لرنی مطلقا رد ایتدی. لیکن، او بوکبی ادعالرنی خودی پارلمان گه چیقمسلیگینی ملت وکیللریدن طلب قیلدی.

بوندن بیرهفته الدین ایریم ملت وکیللری عزیزی بانک کابل بانک وضعیتی گه دوچار بولگنی حقیده ایریم حجت لر موجود لیگیدن سوزیورتگندی.

اولر عزیزی بانک نینگ قرضه بیریش همده جایداد ساتیب الیش بولیم لری دوبی و کابلده کتته نقصان کورگن دیب ادعا قیلگن.

هرچندمرکز بانک باشلیغینی بیرگن جواب لری ملت وکیلری اوچون قانیقرلی ایدی بیراق، شوندی بولسه هم ایریم ملت وکیللری بانکلرنی نظارت قیلش اوچون دولت نینگ جدی عمل قیلیشی لازم لیگینی تاکیدلب چیقدیلر.

اما، ایرم ملت وکیللری عزیزی بانک خصوصیده اونلب سوراق لر موجود لیگینی ایتدیلر. لیکن ولسی جرگه نینگ اداری هیاتی اولرنینگ سوال قیلیشگه ایزین بیرمی نتیجه ده اکثریت ملت وکیللری بومسله خصوصیده هیچ قندی سوال بولمسلگییگه اواز بیردیلر.

باشقه تماندن دولت نینگ یوقاری مرتبه لی خادملریگه پول قرضه بیریش عیبلاوی هم عزیز بانک گه قویلگن.

همده ریاست جمهوررلیک وپارلمانی سیلاولریده بانک رهبریتیده بولگن شخص لر، نامزد قیلگن ایریم کیشی لردن مالی حمایت قیلگن دیگن ادعا لرهم یوزه چیققن. لیکن عزیزی بانک مسووللری بوکبی ادعالرنی رد ایته دی.

شوندی قرمه قرشی لیک لر بانک لر خصوصیده یوزه چیقر ایکن، مرکزی بانک مسوللری بانک دارلیک قانونی نینگ اوزگرتریلیشی ضرور لیگینی تاکیدلب مرکزی بانک گه ارتیق نظارت صلاحیتی بیریلیشینی طلب قیله دیلر.