دهقانلرگه کوره قورغاقچیلیک غله دانه محصولاتی گه جدی نقصان یتکزگن

افغانستان بویلب اوتگن ییل یوزبیرگن قورغاق چیلیکلر باعث زراعت محصولاتینی کمیشگه سبب بولگن انه شو معما باعث بغدای نرخی اوتمیش لرگه کوره قریب ایککی برابرگه آشگن.

دهقانلرگه کوره آلدینلر لر 7 کیلو بغدای 70 – 80 افغانی ساتیلرایکن لیکن، حاضرگی کونده 7 کیلو بغدای نرخی 150 افغانی گه کوتارلگن.

دهقانچلیک بیلن بند بولگن فاریاب لیک حاج امین گه کوره ، اوتگن بیرییل جریانیده ایریم حدودلرده قورغاقچیلیک لر باعث غله دانه ایکمی قوریب قالیب دهقانلر هیچ قندی محصول قولگه کیرتمه گن. اونی معلوم قیلیشچه بو ایسه دهقانلرگه کتته نقصان یتکزگن.

همده بومعما عادی اهالی حیاتیگه هم تاثیر قالدیرگنی ایتیلماقده.

بلخ ولایتیده دهقانچلیک بیلن شغلنیب کیله یاتگن بابه جان قورغاقچلیک تاثیراتی باشقه بولیم لرده هم یتگنینی ایته دی " منه بو ییل ایسه قورغاق چیلیک بولدی، اونچه لیک هم ایکن چیلیک یخشی بولمه دی، دیمه ییرلرده کی ایکم لری میز قوریب کیتدی، فقط گینه درخت لردن بیراز حاصل آلدیک و بس، قرنگ منه شو اوزی اهالی نینگ کونده لیک حیاتیگه منفی تاثیر قویه دی، انه شو ایکمچیلیک لر بولمگنی باعث اهالی اقتصادی جوده هم ضعیف بولگن ایریم لر ایسه خارج اولکه لرگه چیقیب کیته باشله گن."

ایریم ایش بیلرمان کیشی لر جاری وضعیت نینگ آلدینی الیش اوچون چاره تدبیر یوله قویلمه گیدیک بولسه غله دانه نرخی بوندن کوره هم ارتیب باریشی ممکن لیگینی ایتماقده لر.

افغانستان زراعت وزیرلیگی بغدای نرخی نینگ اشیب باریشینی آلدینی الیش اوچون چاره تدبیر کوریله یاتگنینی ایته دی.

اونی معلوم قیلیشچه حاضرگه قدر هم بغدای نرخی اوته یوقاری بولمی باشقه اولکه لر ده کی بغدای نرخی بیلن سالشترگنده برابر ایکنینی اورغولیدی.

عینی حالده اوشبو وزیرلیک سوزچیسی مجید قرار نرخ نینگ بیرذیل اوشلب توریش اوچون ایریم برنامه لر یولگه قویلگنیدن خبربیریب بوحقده شوندی فکر بیلدردی" بیز لر امید قیله میز نرخلر یوقاری کیتمه سین، منه حاضر بوغدای نرخی بازارلرده یوقای ایمس، منه حاضر بوغدای نرخی افغانستان همده قزاقستانده عینی اونچه لیک هم فرخ قیلمیدی. بیز اونچه لیک هم نرخلر نی یوقاری کیتشیدن خواطرده ایمس میز، منه حاضر هندوستان اولکه سیدن 25000 میترک تن بوغدای کیریب کیلشی همده اوز انبارلری میزده بولگن بوغدای لر آرقلی بیر چاره تدبیر کوریشی میز ممکن."

افغانستان زراعتی بیر اولکه بولگنیگه قره مسدن حاضرهم میلیون لب تن بوغدای همده اذوق اوقات محصولاتی باشقه اولکه لردن آلیب کیلنه دی ، بونگه بولگن اساسی دلیل ایسه اوشبو اولکه ده زراعت نی زمانوی لشمگن لیگی همده سونگی ییللر جریانیده یوزه گه چیقگن قورغاقچیلیک دیب بهالنه دی، ایش بیلرمان لرگه کوره، افغانستانده بولگن اداری فساد همده دولتی اداره لرده بولگن پاره خورلیک لر باعث زراعت یاده باشقه بولیملرگه کیرکلی درجه ده دقت قره تیلمه گن.