آدم اوغیرلاوچی ایککی گروه پولیس تمانیدن اوشله ب آلینگن

افغانستان خوف سیز لیک مسئول لری ایککی گروه آدم اوغری لرنی قندوز و کابل دن حبسگه توتگننی معلوم قیلگن لر. کابل شهری نینگ جنایت لرگه قرشی کوره شیش اداره سی نینگ ریئسی گه کوره، حاضرگی کونده کابلده آدم اوغرلش حاللری کمیگن. لیکن، سونگی پیت لرده مملکت نینگ تورلی منطقه لریده تجار لر وبانکدار لرنی اوغرلش حالت لری کوپ بولگنی باعث مذکور شخص لر سرمایه لرینی مملکت دن چیقاریشگه حرکت قیلیشگه سبب بولیشی ایتیله دی افغانستان ایچکی ایشلر وزیرلیگی نینگ معلوم قیلشیچه، حبسگه آلنگن ایککی گروه آدم آوغری لرنینگ اوتمش ده گی فعالیت لری حقیده تیگشیرو ایشلری باشله گن. کابلده گی آدم اوغری لر قولیدن آزاد ایتیلگن عبدالله عمر زی ساغلیگی اوغرلنگن مدت ده آغر له شیب قالگننی رسمی لر تاکید له ماقده لر. عبدالله عمرزی نینگ ایتشیچه، آدم اوغری لر اونی اوز ایش خانه سیدن اوغر له ب، کیین ایسه قنده ی دیر نا معلوم بیر محل ده یشیرگن لر. مذکور شخص نینگ ایش خانه سی ایسه کابل نینگ ده سبز منطقه سیده بولگن. جناب عمرزی اوغرلنگن وضیعتی نی قویی ده گی چه تصویر له یدی. "ایش خانه ام ده ایدم. پنچشنبه کونی بولگنی اوچون فقط ایککی کیشی ایدیک. پیشین ساعت بیرده بیر گروه قراللی لر کیلیب، بیزنی اورن لرینگیزدن حرکت قیلمنگ لر دیب تحدید قیلیشدی. بیریسی ایسه قرالی نی باشیمگه قویب، میندن اسمم نی سوره دی. اسمم نی ایتگن دن کیین قولیده گی قرالی بیلن باشیم بیرته اوردی و موتریگه آلیب کیتیشدی. اوندن کیین کوزیمنی باغله ب بیر خانه ده تشلشدی. اولر میندن بیر میلیون دالر پول طلب ایتدی لر." دیب ایتگن او. کابل ولایتی نینگ جنایت لر گه قرشی کوره شیش اداره سی نینگ ریئسی محمد ظاهر سمونوال، کابلده آدم اوغری للش حالت لری کمیگننی ایتیب، حبسگه آلگن گروه لر بیلن جدی معامله قلیشی نی ایته دی. " کابلده اوتگن ایککی آیده بو بیرینچی آدم اوغرلش حالتی بولگن. عمرزی اوغری لری نی آلتی کوندن کیین تاپیشگه موفق بولدیک. آدم اوغری لرنی کابلده کوچ سیز قیلگن میز. سونگی وقت لرده آدم اوغرلش حالت لری اوته کم روی بیره دی. بیز بیلن کوره شگن اوغری لرنی اولدیره میز. حبسگه کیریتگن اوغری لرنی البته قانونگه تاپشیره میز. اوغری لر کابلده فعال بولیشیگه هیچ قچان رخصت بیرمی میز." سونگی پیت لر افغانستان نینگ ایرم منطقه لریده تجار لر، بانکدار لر و صراف لر اوز اوی لریدن اوغرلنگن حالت لری روی بیریب توره دی. شونینگ دیک، بانکدار لر مملکت ده سرمایه یاتقیزیش دن واز کیچیشی و اوز سرمایه لرینی افغانستاندن آلیب کیتیشی گه حرکت قیلیش لری ایتیله دی