افغانستان لیک اوزبیک لرنینگ فیس بوک گه بولگن قیزیقیش لری

افغانستانده گی اوزبیک لر سانی فیس بوک صحیفه سیدن فایده لنیش لری کون سه یون کوپه یماقده.

اوشبو انترنت ترماغیدن کوپراق یاش لر فایده لنه دیلر.

شو نینگ دیک اوزبیک سیاسی مقام لر، فرهنگی لر، و ضیایی کیشی لری فیس بوکگه فعال بیر شکلده اورین آلیب، فیس بوک ده گی اورتاق لریگه تورلی موضوع لرنی ترقه ته دیلر.

کابل شهریده یشه یاتگن اندخوی لیک لردن نجیب الله گه کوره، او اوز اوییده انترنت دن سیم سیز یا وایرلیس شکلده فایده لب، فیس بوک ده گی اورتاق لری بیلن، تورلی معلومات لرنی المشتیره دی.

نجیب الله نینگ معلوم قیلیشیچه، او، کوپراق اوزبیکی تیلیده ترقه تیلگن تورلی موضوع لرگه قیزیقیب، شونینگ دیک، اوزی هم معلومات لرینی اوزبیکی تیلیده اوزگرتیریب، ترقته دی.

شو نینگ دیک باشقه بیر یاش اوزبیک نادر بیک گه کوره، او هم فیس صحیفه سی دن کوپراق موبایل طریقی دن فایده لنه دی. نادر بیک جنابلری نینگ معلوم قیلیشیچه، افغانستانده سواد سیزلیک کوپ بولگنی اوچون بیر قنچه کیشی لر قیز لر آتیده هم فیس بوک توزه تیب، باله لرنینگ اوز لریگه مشغول قیله دیلر.

افغانستان لیک اوزبیک لری فیس بوک ترماغی دن کوپراق انترنت کلپ لرده ، دفتر لرده شو نینگ دیک موبایل لریدن هم فایده لنه دیلر.

عین زمانده چیت ایل مملکت لرده طلبه بولیب حیات کیچیره یاتگن یوزلب اوزبیک یاش طلبه لر هم مذکور ترماغدن فایده لنه دیلر.

شو نینگ دیک اوشبو صحیفه دن فایده لنه یاتگن لرنینگ بیر قنچه سی ادبی، فرهنگی و سیاسی، گروپ لر توزه تیب، تورلی موضوع لر توغری سیده اورتاق لری نینگ فکر لرینی مذکور گروپ لر آرقه لی ترقته دیلر.

افغانستان اوزبیک یازوچی و ژورنالیست لریدن محمد عالم کوهکن زمانوی اخبارات واسطه لری نینگ اینگ قوله ی و عامه پسند ترماغ لریدن بیری فیس بوک دیر دیب ایته دی.

کوهکن جنابلری نینگ معلوم قیلیشیچه، فیس بوک صحیفه سی نینگ باشقه ترماغ لردن کوره اینگ یخشی افضل لیگی، انسان لر دنیا نینگ هر ییری دن بیر بیراوی بیلن رابطه قوریب، دنیا نینگ تورلی موضوع لریدن آگاه بوله دیلر.

عین زمانده کوهکن جنابلری، افغانستان لیک اوزبیک یاش لری، آنه تیل لری نی اورگنیش لری اوچون، فیس بوک صحیفه سیده، تیل شناس لر تمانیدن تورلی موضوع لر ترقه تیلیشی نی هم معلوم قیلدی.

فیس بوک صحیفه سی، مارک زاکربرگ ناملی بیر امریکا لیک یاش تمانیدن 2004 نچی میلادی ییل ده یولگه قوییلدی. زاکربرگ بیرینچی دن مذکور صحیفه نینگ امریکا ده گی هاردوارد عالی اوقویورتیده گی طلبه لری نینگ بیرلشتیریش مقصدیده یولگه قوییدی لیکن انچه وقت اوتیشی بیلن مذکور صحیفه کینگه ییب کیتدی و حاضر ایسه دنیا بویلب یوزلب ملیون انسان فیس بوک دن فایدلنه دی.

بو حالتده قرگنده، افغانستانده، انترنت کوزگه کورینرلی درجه ده رواج لنمه گن. بیر یاقدن انترنت خرجتی یوقاری لیگی باشقه تماندن افغانستان ده سواد سیز انسان لرنینگ کوپ لیگی مذکور ترماغ دن فایده لنه یاتگن کیشی لر سانی باشقه مملکت لردن کوره آزراق بولیشیگه باعث بولگن.