مستقل فلسطین دولت شکلله نیشگه طرفدار لر سانی کوپ کورسه تیلگن

بی بی جهان خذمتی تمانیدن الیب باریلگن سوراوو نتیجه سیده مستقل فلسطین لیک بیر دولت ایجاد ایتیلیشی اوچون طرفدارلر سانی مخالف لرگه کوره کوپراق دیب کورسه تیلگن.

اوشبو سوراوو دنیا نینگ 19 اولکه سیده یولگه قویلگن سوراوو اساسده 49 فایز مردم بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی تمانیدن فلسطین نینگ مستقل بیر دولت تانلیشینی طلب قیلگن لرو 21 فایز مردم بونگه قرشی فکر بیلدرگنلر.

چین خلق نینگ 56 فایزی بو برنامه نی عملی بولیشدن طرفدار لیک بیلدرگن. امریکا ده الیب باریلگن سوراوو نیتجه سیده 45 فایز مردم مستقل بیر فلسطین دولتی نینگ ایجاد ایتلیشدن حمایت بیلدریب، 36 فایز قرشی چیققن.

فلسطین لیک لر ایسه مستقل بیر دولت تانلیشلری اوچون بیر قطعنامه نینگ کیله جک هفته بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی نینگ یغینده تکلیف ایتماقچی.

الیب باریلگن سوراووده مستقل فلسطینی بیر دولت تانیلشگه اینگ آز طرفدار هندوستان ده کوزه تیلگن.

اما، امریکا واسراییل دولت لری مستقل فلسطین لیک بیر دولت شکلله نیشگه اساسی یول مذاکره بولگنینی ایتماقده.

اما بو سوراوو نتیجه سینی کورسه تیشچه، جهان بویلب عاممه خلق مستقل فلسطین لیک بیر حکومت نینگ تشکیل ایتلیشگه طرفدار.

حتی کی مستقل فلسطین لیک بیر حکومت اورتگه کیلیشگه مخالف بولگن مملکت لرده هم بو ریجه نی عملی بولیشگه قرشی بولگن شخص لرگه کوره موافق شخص لر سانی یوقاری کورسه تیلگن.

امریکا ده 36 فایز مخالف و 45 فایز بو ریجه دن حمایت بیلدرگن وهندوستانده 25 فایز مخالف و 32 فایز حمایت کورسه تگن.

سوراو ده کیرگن مصرلیک لردن 90 فایز رضایت بیلدریب فقط 9 فایز قرشی چیققن.

ترکیه ده 60 فایز موافق، 19 فایز مخالف، پاکستانده 52 فایز موافق، 12 فایز مخالف و اندونزی ده 51 فایز موافق 16 فایز مخالفت کورسه تگن.

اروپا اولکه لریده هم عینی رقم کوزه تیلگن.

فرانسه ده 54 فایز موافق، 20 فایز مخالف ، المانده 53 فایز موافق، 28 فایز مخالف، بریتانیا ده 53 فایز حمایتچی، 26 فایز مخالف.

عموماً اوتز فایز قطعی فکر بیلدیرمی رای بیرمس لیک لرینی ایتگن.اما روسیه شیلی ده اکثریت مردم نظر بیرمه گن لر.

اوشبو سوراوده جهان نینگ 19 مملکتی دن 20 مینگ و 466 نفر حصصه قوشگن. صحبت لر جاری میلادی ییل جولای آی نینگ اوچینچی سیدن باشله نیب، اگست ای نینگ 29 .سی گه چه دوام تارتگن.