مخدره ماده لرقاچاقی نینگ آلدی آلینمه گن

افغانستان حکومتی، مخدره ماده لر قاچاقی نینگ آلدینی آلیش اوچون حاضر هم کته قیینچلیک لری بارلیگیدن سوز یوریتماقده.

ایچکی ایشلروزیرلیگی، مخدره ماده لر قرشی سیده کوره شوچی اداره سی نینگ معلوم قیلیشیچه، کابل هوا قونالغه سیدن تشقری مملکت، باشقه هوا قونالغه لریدن مخدره ماده لر قاچاقچی لری نینگ اوشله ب آلینیشی توغری سیده یترلی اسباب اسکونه لر یوق.

شو نینگ دیک مذکور وزیرلیک مقام لریگه کوره، مملکت نینگ چیگره لریدن هم قاچاقچی لر افغانستاندن کینگ کولمده مخدره ماده لرنینگ چیقریب دنیا بازارلریگه قاچاق ایته دیلر.

افغانستان اوتگن اون ییل دن بیری دنیا نینگ اینگ کتته مخدره ماده لر تولید قیلوچی مملکت لریدن حسابلنه دی.

اوشبو مملکتده دنیا نینگ توقسن فایز مخدره ماده لری ایکیلیب، قاچاق ایتیله دی.

معلومات لر اساسیده مذکور مخدره ماده لر نینگ قاچاق ایتیشیده دولت مخالف گروه لریدن تشقری، یوقاری مرتبه لی دولتی خادم لرنینگ قول لری بارلیگی همده خارجی قاچاقچیلرنینگ اورین لری بارلیگی ایتیله دی.

ایچکی ایشلر وزیرلیگی اورین باسری باز محمد احمدی نینگ معلوم قیلیشیچه، مخدره ماده لر بیلن قرشی کوره شوچی پولیس کوچلری نینگ آزلیگی، شو نینگ دیک مذکور کوچلر قول لریگه زمانوی اسباب اسکونه لر یوق لیگی باعث، مخدره ماده لر قاچاق چی لری بیلن قرشی کوره شیش جریانی توخته تیلمه گن.

"بیز کابلده مخدره ماده لر قاچاقی بیلن قرشی کوره شیش مسوولیتی نی آلیب کنترول قیلماقده میز لیکن باشقه ولایت لرده گی هوا قونالغه لری آچیق هیچ قنده ی زمانوی اسباب اسکونه همده مسلکی پولیسی میز یوق و کنترول هم قیله آلمه یمیز. بیر قاچاق چی مخدره ماده لرنینگ معده سیگه ینه باشقه سی بکسیگه جایلشتریب خارجی مملکت لرگه یلته دی. مسلکی پولیس بولمسه بولرنی تانیشی قیین. افغانستان هوا قونالغه لری و چیگره لری کنترول آستیده بولیشی کیره ک، اگر کنترول بولمسه، مخدره ماده لرنینگ ایکیلیشی و قاچاق بولیشی قرشی سیده هیچ بیر ایش قیله آلمه یمیز."

باشقه تماندن، بیر قنچه ولایت لر اهالیسی ایسه، مخدره ماده لرنینگ چیت ایل مملکت لرگه قاچاق ایتیلییشیده پولیس کوچلری نینگ قول لری بارلیگی نی معلوم قیله دیلر. تخار ولایتی نینگ دشت قلعه تومنیده گی یشاوچی لردن حکمت الله قوانچ گه کوره، مذکور تومن قوشنی تاجکستان اولکه سی بیلن چیگره سی بولیب، قاچاق چیلر کیچه تماندن، آمو دریا دن اوتیب مخدره ماده لرنی مذکور مملکت طریقی دن روسیه و اروپا مملکت لریگه یلته دیلر.

تخار ولایتی دن تشقری، فاریاب نینگ اندخوی اولوسوالیگی ترکمنستان بیلن هم چیگره سی بار، اندخوی لیک نادر بیک نینگ معلوم قیلیشیچه، مذکور چیگره دن هم قاچاق چیلر، افغانستانده ایشلب چیقاریلگن مخدره ماده لر قاچاقی نیچه ییل دن بیری صورت تاپه دی.

اونگه کوره، اگرده دولتی خادم لرنینگ مذکور قاچاق گه قول لری بولمسه، قاچاق چیلر آسان لیک بیلن بو ایش نی بجره آلمه ی دیلر.

افغانستان ده ایشله ب چیقاریلگن مخدره ماده لر، چین اولکه سی دن تشقری، افغانستان بیلن قوشنی بولگن برچه مملکت لر طریقی دن قاچاق بولیب، دنیا بازار لریگه ساتیله دی.

هرچند اوتگن اون ییل دن بیری افغانستان حکومتی مخدره ماده لر بیلن قرشی کوره شیش اوچون، مخصوص وزیرلیک بیلن قوشیمچه نیچه اداره تشکیل بیرگن لیکن شونده ی بولسه هم، مذکور ماده لرنینگ ایشله ب چقاریلیشی همده خارجی مملکت لرگه قاچاق ایتیلیشی کون سه یون کوپه ییب، حاضر گه چه آلدی آلینمه گن. بیر قنچه تحلیل چیلرگه کوره، خوف سیزلیک معما سی نینگ کینگه یشی، اداری فساد نینگ موجود لیگی همده شونگه اوخشه گن باشقه قیین چیلیک لر باعث مخدره ماده لر بیلن قرشی کوره شیش ستراتیژه لر نتیجه سیز قالگن.