عزیزالله لودین، مک کمیته سی پیشنهادی نینگ رد قیلگن

Kabul bank Image copyright Getty Images

خارجی لر فعالیت قیله یاتگن مک ناملی کمیته سی، افغانستان ده اداری فساد بیلن قرشی کوره شیش اوچون ینگی ستراتیژه توزه لیشی نینگ ایلگری سورگنی آرتیدن اداری فساد بیلن قرشی کوره شیش

اداره سی، مذکور پیشنهاد نینگ رد قیلگن.

مذکور اداره مقام لری ، اداری فساد بیلن قرشی کوره شیش اداره سی قولی گه بولگن ستراتیژه نینگ دوام تارتیشی نی ایسته ب، مذکور ریجه مملکتدن فساد نی اورته دن ایلتیشیده نتیجه بیرگنی نی معلوم قیلماقده.

مک کمیته سی، کابل بانک بحرانی یخشی تیکشیریلمه گنی همده، سردار محمد داود خانه کسل خانه سیگه جدی فساد یوز بیرگنی دن خواطر بیلدیرگن ایدی. شو نینگ دیک مذکور کمیته اداری فساد گه قرشی کوره شوچی اداره سیگه اوتیز بندی بولگن بیر سفارش نی هم ایلگری سورگن.

اما اداری فساد گه قرشی کوره شیش اداره سی ایسه، مک کمیته سی نینگ یوریتگن سوز لری نی تنقید آستیده آلیب، حاضر گی ستراتیژه سی یخشی ایش بیره یاتگنی نی معلوم قیلماقده.

مذکور اداره رییسی عزیز الله لودین، مک کمیته سی تمانیدن کیلگن سفارش لر، مسلکی ایمس لیگی نی ادعا قیلدی.

"ولرنی اوتیز سفارشی دن بیرته سی هم جانلی ایمس، بولر که ایته دیلر ینگی ستراتیژه توزه لسین، اوزلری توزتیش لری کیره ک ایدی. بیز و باشقه نهاد لر هم اوز لریگه خاص ستراتیژه لری بار. بولر مذکور ستراتیژه لرنی قبول قیلمه گن لر. بولر بو ییرده بولیش لری کیره ک ایدی اوز مملکت لریگه کیتیشی لری، یوقاری آیلیک آلیب، هوتل لرده حیات کیچیریش لری ضرور ایمس ایدی.بیزگه ستراتیژه توزه تیش لری کیره ک ایدی. مین اولدن مک کمیته سی بیلن قرشی ایدیم و حاضر هم قرشی من.

مک کمیته سی افغانستانده گی بانک لر اداره لری یخشی بولمه گنی دن تنقید قیلیب، مذکور بانک لرسالم بولیشی توغری سیده تاکید قیلگن ایدی.

مذکور کمیته کابل بانک بحرانی نینگ یخشی شکلده تیکشیریلمه گنی نی مثال دیب معلوم قیلگن. اما اداری فساد بیلن قرشی کوره شوچی اداره سی ایسه، کابل بانک بحرانی جدی شکلده تیکشیریلگنی نی معلوم قیلیب، حاضر هم بو توغری ده ایش جریانی بارلیگی دن سوز یورتگن.

فساد بیلن قرشی کوره شوچی اداره سی، بیر قطار دولتی خادم لرنینگ فساد گه قول لری بولگنی اوچون عدلی و قضایی ارگان لرگه تانیشتیرگنی یانیده دولت نینگ ایککی مینگ و 500 یوقاری مرتبه لی خادم لر سرمایه لرینی روی خطگه آلیب، شو نینگ دیک مذکور سرمایه لرنی هر ییلی تیکشیریب کورگنلری نی ینگی ایشلریدن دیب ایتماقده.

لیکن افغانستان ده گی اداره لریگه کینگ کولمده فساد نینگ موجود لیگی، خلق خواطر لری نی کوچه یتیرگنی یانیده، خلق ارا هم جمعیت مملکت لر اینیقسه، امریکا قوشمه ایالت لری نینگ جدی تنقید لریگه سبب بولیب کیلگن.