افغانستان جنوبیده یوزبیرگن پارتلشده 19 کیشی قربان بولدی

سنگین اوته تینچ تومنلردن بیری

افغانستان رسمیلرگه کوره ، مملکت جنوبیده جایلشگن هلمند ولایتیده یول چیککه سیده اورنه تیلگن ماین پارتلش نتیجه سیده کمیده 19 انسان نابود بولگن.

هلمند رسمیه سی داوود احمدی نینگ بیلدریشیچه، طالبان تینچی حسابلنگن ناتینچ سنگین تومنیده کیته یاتگن اتوموبل بمبه گه دوچ کیلگن.

ایتلیشچه هلاک بولگن لر آره سیده عیاللر وباله لر هم بار. کوپلری بیتته عاییله اعضاسی بولیشگن.

حادثه قریب 60 انسان نینگ عمریگه ضامن بولگن هجومدن بیر کون اوتیب کوزه تیلماقده.

کیچه افغانستان پایتختی کابل و شمالی مزارشریف شهریده یوزبیرگن پارتلش لرده کمیده 58 انسان قربان بولگندی.

هجوم لرنینگ مذهبی مضمون ده گی ایکنی و افغانستان نینگ یقین تاریخی ده بو کبی حادثه کوزه تیلمه گنی ایتیلدی.