اندونیزیاده گی دینگزده کیمه چوکیب کیتگنی باعث یولاوچیلر یوقالگن

Image copyright BBC World Service

اندونیزیا ده گی دینگیزده بیر کیمه نینگ چوکیب کیتیشی آرتیدن قریب ایککی یوز انسان یوقالگنی معلوم بولگن. اوشبو حادثه خلق ارا قاچقین لر کونی دن نشانله ش کونی بیلن برابر یوز بیرگن.

بیر قنچه معلومات لر اساسیده، مذکور کیمه ده افغانستان لیک، ایران لیک و ترکیه لیک شخص لر موجود ایکن.

یوقالگن شخص لرنی تاپیش اوچون اندونیزیا ده گی قیدیرو کوچلری تمانیدن عملیات یولگه قوییلگن. اوشبوکیمه ده اوچ یوز سکسندن آرتیق راق یولاوچی نینگ بولگنی ایتله دی.

بیر قنچه گزارش لرگه کوره، بو حادثه ده حاضر قریب 80 کیشی سی قوتقریلگن. اندونیزیا عادتده آسترالیا گه کیله یاتکن اکثریت ناقانونی مهاجرلرنینگ اساسی یولی سنه له دی.

مذکور حادثه دن امان قالگن عصمت آدین ناملی یاش بیر افغان گه کوره، دینگیزگه یوز بیرگن کوچلی سو تولقین لر باعث مذکور کیمه سوگه چوکیب کیتدی.

عصمت نینگ معلوم قیلیشیچه، او و باشقه بیر نیچه کیشی کیمه نینگ پارچه لری دن سونی اوستیده اوزلری نی سقله ب، قیدروچی کوچلر تمانیدن قوتقریلگن.

افغانستانده نیچه اون ییل لیک اوریش لر، یوزلب مینگ هلاک بولگن لر یانیده، ملیون لب انسان قاچقین شکلیده دنیا نینگ هر مملکتیده کیتگن لر.

خارجی مملکت لرگه کیته یاتگن افغان لر حاضر هم دوامی بارلیگی معلوم بولماقده.

بیر قنچه افغان لرگه کوره، افغانستانده جایلشگن خارجی کوچلر 2014 نچی ییل دن کیین کیتیش لری بیلن، مملکتده ینه ایچکی اوریش لر باشلنه دی.

اولر خود شو معما دن خواطر بیلدیریب، حاضر دن خارج گه کیتیش اوچون سعی قیلماقده لر.

اوشبو کیشی لردن بیری خانم فاطمه رحیمی، او نیگه افغانستان نی کانادا اولکه سیده ترک قیلیشی توغری سیده بونده ی دیدی:کیتیشیم بو اوچون ایمس که مین افغانستان نی یخشی کورمیمن. بو دلیل اوچون ترک قیله من که، مملکت ده تورلی قیین چلیک لر موجود اینیقسه، یاش لر قرشی سیده همده اولر قرشی سیده که خواه له یدیلر، بیر آز ایرکین شکلیده و اوز لری اوچون حیات کیچیرسه لر قیین چلیلک لر کوپ. افغانستانده خوف سیزلیک مسئله سی کوپ یمان، امنیت شونچه یمان لشیب کیتگن که سیز اوییزدن چیقیب کیتسنگیز بیلمه یسیز قیته تیریک اوییزگه کیله آله سیز یا کیله آلمه یسیز.'.

ایککینچی مسئله، امکانیت لر بو ییرده کوپ آز. حتی اوزیم اوچون هیچ نرسه قیله آلمه یمن حد اقل فرزندیم اوچون بیر نرسه قیلیشیم کیره ک. دیب ایتدی بو عیال.

بو یککه فاطمه ایمس که افغانستان نی ترک قیلیش اوچون اورین ماقده، اونلب باشقه کیشی لر هم خود شو مقصد اوچون جان و مال لری دن اوتیشگه تیار لیک لری نی هم ایته دیلر.

تأسف لی گپ بو ییرده کی، افغان لرنینگ کوپ قسمی، قانون سیز و قیینت یول لردن، خارج گه کیتیشه دیلر.

مینگ لب دالر نی قاچاقچی لرگه بیریش، یمان یول لرنی گیزمه قیلیب کیتیش او هم نا معلوم بیر مقصد اوچون یمان بیر حالت.

افغان یاش باله لریدن جمعه گل، اینگ آز اون مرته قانون سیز شکلیده اروپا گه کیتیش اوچون اورینگن لیکن حاضر گه چه هم اوز مقصدیده ایریشمه گن. باشقه تماندن ینه باشقه بیر قسم افغان لر اوز مقصد لریگه ایریشیب لیکن افغانستان دن کوره کوپراق نا تنیچ شکلیده حیات کیچیریب کیلگنلر هم انچه کوپ.

بو توغریده خارج گه کیتیب ینه اوز مملکتیده قیتیب کیلگن انه بو یاش بونده ی دیدی: "حقیقت ده مینگه بو ییرده قیزیل و یشیل باغ لرنی کورسه تدیلر، و ایتدیلر که خارج گه کوپ نرسه لر بار. اما کیتگن گن دن کیین، حیات کیچریش افغانستان دن کوره انچه قیینت ایدی. مین لندن گه بیر پاکستان لیک نینگ مغازه سیگه ایشلردیم، بیر ساعتده مینگه، ایککی پاوند دن کم راق پول بیرر ایدی. مین اون ایککی ساعت وقفه سیز شکلیده ایشلیدیم، یعنی ایش کوپ قیینت ایدی."

بو حالتده قرگنده، پولی بولمه گن همده مسلکی بولمه گن انسان لر خارجی مملکت لرگه کیتیب کوپ قینالگنلر.

افغانستان دنیا نینگ اینگ کوپ سانده قاچقینی بولگن مملکت لریدن حساب لنه دی. شو نینگ دیک بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی نینگ قاچقین لر وکالت خانه سی هم بو موضوع نی تایید قیلگن. و ایتگن که انسان قاچاقی اولیم رقمی نینگ کوپ قسمی افغان لر تشکیل بیره دی .