مددنی جمعیت قوریلمه لری کرزی قراریدن جدی خواطرده

افغانستان مدنی جمعیت قوریلمه لری مستقل انسان حقلرینی سقلش کمیسیون نینگ ایریم کمیشنرلرینی حکومت تمانیدن برطرف ایتلیشی اوریش جنایت لریگه عاید حجت لرنینگ جنایتچی کیشلر قولی گه توشیشدن خواطر بیلدردی.

مدنی جمعیت اعضالری کمیشنرلرنینگ اوزگرتریلیشی گه قرشی ایمس لیکلرینی اورغولب، اوریش جنایتلریگه بغیش له نیب تیارلنگن حسبابات ترقه تیلیشدن کیین بواوزگریش عملگه اشریلیشی کیره ک لیگینی تاکیدلیدیلر.

افغانستان مدنی جمعیت قوریلمه لرنینگ ایریم اعضالری جمهوررییس کرزی بیلن اوچره شگنیده بوخصوصده بولگن خواطرلرینی او بیلن اورته گه قویشگن.

مدنی جمعیت قوریلمه اعضالری حکومت رسانه لر ویب صحیفه سیده مدنی جمعیت قوریلمه اعضالر کرزی بیلن اوچره شیب مستقل انسان حقلرینی سقلش کمیسیون نینگ توقیز کمیشنرینی لاوزملریدن چیتلنتریلیشی طلب قیلگن دیه یازیلگنینی ایتب بوخبرنی حقیقتی بولمه گنینی اورغوله دیلر.

اولرگه کوره کرزی بیلن بولیب اوتگن اوچره شووده اوز خواطرلرینی کرزی بیلن اورته گه قویگن لیکن حکومت رسانه لر مرکزی بو موضوع نی ناتوغری عکس ایترگن.

اولرنینگ ایتیشلریچه مستقل انسان حقلرینی سقلش کمسیون نینگ کمیشنرلری باشقه دولتی اداره لرده کی خادملردن فرقلی اوزگرتریلیشی کیره ک.

مدنی جمعیت قوریلمه اعضالریدن بیری عزیزالرحمان رفیعی کرزی نینگ بوقراری کمیشنر لر واوریش جنایتلری خصوصیده کمیسیونده معلومات بیرگن شخص لرجانینی خطرگه قویشی بیلن اگاه لنتردی: "بو جدی بیر بحث دیر همه میز بیله میز کی اوتزییل لیک اوریش جنایت لریگه عاید مهم اسنادلر کمیسیون آرشیف ده موجود، شو اوچون کمیشنر لرنینگ وظیفه لریدن چیتلنتریلیشی اولرنینگ جانینی خطرگه قویه دی شونینگ دیک اوریش جنایت لریگه عایید مینگلب اسنادلرخصوصیده کمیسیونده معلومات بیرگن عادی اهالینی هم حیاتی خطرگه توشه دی. بیریریم ملیون اوریش قربان لری شکایتلری کمیسیونده موجود. اگرده ایشانچلی کمیشنرلر تعین ایتیلسه بو اسنادلرتقدیری نیمه بوله دی؟."

شوننیگ دیک مدنی جمعیت قوریلمه لری نینگ مسوولی نعیم نظری مستقل انسان حقلرینی سقلش کمیسیون نینگ کیله جک ترکبیدن خواطربیلدردی. بوحقده شوندی دیدی.

خوب شوندی قرشی لیک لر یوزه چیقرایکن افغانستان حکومتی مستقل انسان حقلرینی سقلش کمیسیون نینگ تورت کمیشنرینی ایش مدتی توگه گنینی ایتیب بیراق اولرنی برطرف ایتیلمه گنینی اورغولیدی/ شونینگ دیک حکومت بو موضوع اوریش جنایتی و اداری فسادگه عایید حسابات گه هیچ قندی علاقه سی یوقلیگینی ایتماقده.

افغانستان ریاست جمهوررییس سوزچیسی اگر شوندی بیر حسابات کمیسیونده موجود بولسه بوندن کیین هم ترقه تیلیشی ممکن لیگینی ایتگن.