زوروانلیککه ایلنگن ناراضیلیک نمایشی

سرپل ولایتی نینگ ولایت بیناسی قرشی سیده اوشتریلگن ناراضلیک نمایش زوروانلیککه ایله نیب کمیده تورت کیشی هلاک بولیب ، توقیز کیشی یره لنگن.

سرپل ولایتی نینگ ولایت حاکمی سیدانور رحمتی بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده اوشبو ناراضلیک نمایشنی قدرت دن چیتلنگن، ایریم سیاسی گروه لر تمانیدن ریجه لشتریلگن بولگنینی ادعا قیلدی.

اما او بوخصوصده اچیق جواب بیرمه دی.

اونی ایتیشیچه نمایشچیلر اونینگ ایش خانه سیگه هجوم قیلیب، ایریم بولیم لرنی ویران ایتگن.

رحمتی جنابلری نمایش جریانیده نمایشچیلردن بیری هلاک و باشقه بیرنیچه نفر نینگ یره لنگنینی تصدیق له دی.

افغانستان عامه ساغلیک وزیرلیگی نینگ سوزچیسی کار گر نور اوغلی هلاک بولگن بیرشخص جسدی ویره لنگن توقیز کیشی نینگ سرپل عمومی کسل خانه سی گه الیب باریلگنینی ایتدی. اونگه کوره یره لنگن لردن بیری اوق بیلن نشانگه آلینگن وباشقه قالگنی ولایت بیناسیده قویلگن اوت نتیجه سیده یره لنگن .

نمایش چیلر جنسی تجاوز گه عیبلنگن ولایت حاکمی قوریقچیلریدن بیری نینگ دوسیه سی تیکشریلمه گنی باعث اوشبو نمایش یولگه قویلگنینی ایتگن. اما ولایت حاکمی بوکبی ادعالرنی رد ایتیب جنسی تجاوز گه عیبلنگن قوریقچیسی نینگ دوسیه سی محکمه تمانیدن تیکشریله یاتگنینی معلوم قیلگن.

همده او، عیبلنگن شخصنی حاضر قماققه ایکنینی اورغوله گن.

سرپل ولایتی نینگ ملت وکیلی سید انور سادات، بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده نمایش چیلرنی حقلی بیلیب، اولرنینگ اساسی طلبی جنسی تجاوز گه قول اورگن ولایت حاکمی قوریقچیسینی جزاله نیشی دیه فکر بیلدیردی.

نمایش چیلر ولایت بیناسی قرشی سیده چادر لر برپا ایتیب اولرنینگ طلب لری گه اعتبار بیریلمه گونگه قدر ناراضیلیک نمایش لریگه دوام بیریشی بیلن اگاه لنتیرگن لر.