نامزد وزیرلر روی خطی اولوسی جرگه گه یوباریلدی

Image copyright .

ملت وکیللری نینگ ایشانچ آوازینی آلیش اوچون توقیز نامزد وزیر کرزی تمانیدن اولوسی جرگه گه تانشتریلدی.

وقتینچه لیک وزیرلر تمانیدن اداره بولیب کیلینه یاتگن یتتی وزیرلیک جمله سیدن عالی تحصیل و شهر سازلیک وزیرلیک لرگه ینگی کیش لر تانشتریلگن.

بیش ته سیگه الدین وقتینچه لیک وزیر صفتیده فعالیت آلیب بارگن شخص لر نامزد وزیر صفتیده کرزی تمانیدن معرفی ایتیلگن.

شونینگ دیک بوندن الدین وزیری بولگن قشلاق لرنی رواجلنتریش و عامه منفعت وزیرلیک لریده ینگی چهره لر نامزد وزیر صفتیده معرفی ایتیلگن.

شو اساسده بوندن آلدین قشلاق لرنی رواجلنتریش وزیرلیگی اورین باسری صفتیده فعالیت آلیب بارگن ویس برمک قشلاق لرنی رواجلنتریش وزیری جار الله منصوری اورنیده و عامه منفعت وزیری عبدالقدوس حمیدی اورنیده نیجیب الله اوژن تانشتریلگن.

عالی تحصیل وزیر لیگی گه افغانستان نینگ ایرانده گی ایلچیسی عبیدالله عبید نامزد وزیر صفتیده معرفی ایتیلگن.

شهرسازلیک وزیرلیگی سلطان حسین حصاری تمانیدن اداره بولینرایدی اونینگ اورنیده حسن عبداللهی ناملی شخص نامزد وزیر صفتیده تانشتریلگن.

اولوسی جرگه نینگ ایککینچی اورین باسری نعمت الله غفاری بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده تانشتریلگن نامزد وزیرلر نینگ تحصیلی حجت لری زودلیک بیلن یوباریلیشی گه امید بیلدیردی.

اونگه کوره ایککی کون جریانیده اولرنینگ حجت لری تیکشریلیب کینچه لیک اواز بیریش جریانی یولگه قویلیشی گه قرار آلینه دی.