زعفران ایکمی، افغانستان بویلب رواجلنماقده

هرات ولایتی ده مملکت بوی لب زعفران کار دهقان لر ملی اویشمه سی ایجاد ایتلدی .بو اویشمه رهبریتی نی سیلش اچون مملکت نینگ 14 ولایتی زعفران کار دهقان لری وکیل لری قتنشگن ایدیلر.

قیمت بها اوسیم لیک زعفران ایکمی ، آخرکی ییل لرده افغانستان ده کوزگه کورنرلیچه رواج تاپکن. بیرینچی بار زعفران ایکمی نی هرات دهقان لری ایکه باشلدیلر و حاضر بو اوسیم لیک افغانستان نینگ بیرقطار ولایت لریده کوپ گینه طرفدار تاپکن.

هرات ولایتی ده بیش کون مدتیده یولگه قویلگن زعفران یغینی ده هرات زعفران کار دهقان لریدن علاوه مملکت نینگ اون تورت ولایتی زعفران کار لری هم قتنشگن دیلر .پکتیا ، بلخ ، تخاز ، قندوز ، لوگر ، فاریاب ، جوزجان ، سرپل ، ننگرهار ، پروان ، کاپیسا، لغمان ، وردک و پایتخت کابل ولایت لریده حاضر زعفران ایکین زار لری گین گیب بارماقده.

بو ولایت لردن قنتشگن زعفران کار لر بیش کون لیک یغین و قیزیق بحث لردن کین نهایت ده مملکت ملی زعفران اویشمه سی رهبریتی نی سالش ده موفق بولدی لر.

یغین ده قتنشگن افغانستان زراعت وزیرلیگی مسلکی تعلیمات اداره سی ریسی سید نبی شینواری ، افغانستان ملی زعفران کار لر اویشمه سی ، کله جکده اوزیگه مقصد قلگن دستور لر حقیده قویدگی چه معلومات بیره دی:"اویشمه مملکت نینگ برچه ولایت لریده گی زعفران کار دهقان لرنی بیرلشتیریش دن علاوه مملکت ده زعفران اوسم لیگی رواج رونقی همده علمی تجربه لرنی المشتیریش اچون مهم دستور لرنی عملی قلیشی کوتلماقده. بو اویشمه شونینگ دیک افغانستان زعفرانی اچون مناسب بازار تاپیش همده افغانستان زعفرانی گه بیر مخصوص لوگو یا نشانه توزیش بو اویشمه نی دستلب کی ریجه سی دیر.چونکه حاضرچه افغانستان زعفرانی باشقه مملکت لر اسمیده جهان بازار لریده ساتلماقده. افغانستان زعفرانی جهانی مارکیتی ده واسطه سیز ساتلیشی وباشقه مملکت دلال لری قولی نی قیسقرتریش ، بواویشمه نینگ ینه بیراساسی مقصد دیر."

اینگ قیمت بها بو اوسم لیک نیچه ییل دن بویان هرات و باشقه بیر قطار ولایت دهقان لری دقتی نی وزیگه تارکن . افغانستان دولتی هم بو اوسم لیک کوکنار اورنیده مملکت نینگ تورلی منطقه لریده رواج رونق تاپیشی گه هر دایم امید بلدریب کلگن.

ننگرهار ولایتی یشوچی سی و افغانستان زعفران کار لر عمومی اویشمه سی نینگ اورین باسری محمد قیوم ، افغانستان ده زعفران اوسم لیگی کله جکی نی یارقین بهالیدی :

"بیز بو توغریده تحقیقات و مطالعه قلگن میز. بیرقطار تعلیمی دوره لرنی هم یولگه قویگن میز . زعفران محصولی ایکمی ، تیرشی ، قورتیشی ، و عموما پروسسی یول یوروق لری نی علمی روش ده هر دایم ایزلب کلماقده میز. بو تحقیقات لر نتیجه سیده افغانستان نینگ 98 % توپراق بو اوسم لیک نی یشتریش ده مناسب ایکن لیگی واوندن سیر حاصل قول گه کلیشی عنیق لنگن ."

بونگه قرمس دن ایرم افغان زعفران کار لر ، حاضر چه بو محصول اچون مناسب بازار یوق لیگی نی زعفران صنعتی مملکت ده بوندن کوره کوپراق رواجلن می قالگنی گه اساسی سبب بله دیلر.

جوزجان ولایتی زعفران کار لر اویشمه سی نینگ ریسی نیک محمد دهقان انه شو موضع گه قول قویه دی:

"زعفران قولگه کلگن ده شمالی ولایت لرمی یا عموما افغانستان ده می ، اونگه مناسب بازار تاپیش کیرک . دهقان بیر ییل محنتی بیلن 400 یا 500 گرام زعفرن ایشلب چیقارگن دن کین اونی بازار گه ایلنتریب خریدار تاپه المسی ، حاضر چه کاتته معما گه ایلنگن ، مینمیچه بوندای بولگن ده دهقان دلسرد بولیب بو ایش دن قول تارتیشی ممکن ."

اما رسمی لر بو صنعت کله جکی ده اوته خوش بین . ل، اوتکن ییلی افغاستان دن بیرتن خالص زعفران چیت ده صادر بولگنی نی ،افغانستان زراعت وزیرلیگی تاکید له ماقده .

ایتلیشیچه بو ییل هم 74 تن زعفران پیازی مملکت نینگ اون تورت ولایتی دهقان لریگه ترقتلگن. هرات ولایتی زراعت اداره سی اورین باسری بشیراحمد احمدی نی ایتیشیچه حاضر بیر کیلو خالص واعلی درجه لی زعفران التمیش بیش مینگ افغانی( 1300$) افغانستان ده ساتیله دی.