حامدکرزی: دین عالم لر عالی کینگاشی قراری عیاللرحمایه سی اوچون دیر

دین عالملرعالی کینگاشی قراری عیاللرگه قرشی حرکت ایمس Image copyright president.gov.af

افغانستان جمهور ریسی حامد کرزی ، اینگ سونگی بیاناتیده دین عالم لر عالی کینگاشی تمانیدن

چیقریلگن قراردن آشکار حمایه قیلگن. دین عالملر عالی کینگاشی ، جاری هفتده رسمی ا داره لر،

مکتب و عالی اوقویورت لریده عیاللر،ایرکک لربیلن صحبتداش بولمس لیگی قرارنی چیقرگن ایدی .

حامد کرزی ایسه بوقرار عیاللرگه قرشی ایمس بلکه عیاللردن حمایه قیلیش یولیده قویلگن حرکت

دیب بهاله گن.

حامد کرزی نینگ تصدیقی نی تاپگن اشبو قرارایسه مملکته گی عیاللرحقوقی فعاللری تمانیدن

خوش قرشی لنمه ی، بوایسه سیاسی بیرحرکت دیه بهالنیب کیلنماقده .

طالبان تفکری

طالبان حاکمیتی پیتی بوتون افغانستان بویلیب عیاللرگه درس و تعلیم الیش رسمی اداره لرو بازارلرده

ایشلش رخصتی بیریلمس دی ، بیراق اوتکن اون ییل دوامیده عیاللرحقوق لرنی تامین لش اوچون اورغو

کوزگه کورنرلی درجه ده الشریلدی.

اما ایرم عیاللرحقوق فعاللری ایسه حامد کرزی نی اشبو عملی " طالبان اندیشه لریدن حمایت قیلیش" دیب

بهالشه دی.

اکثری تحلیلچی لر افغانستان جمهور ریسی بوبیلن" طالبان ایشانچی و دین عالم لرنی حمایتی نی قولگه

کیریتماقین" دیب تحلیل ایتماقده لر.

هرچند دین عالم لرعالی شوراسی تمانیدن چیقریلگن اشبو قرارخلق و مدنی جامعه لراوچون عادی بیرموضوع

بولسه دی ، بیراق افغانستان جمهور ریسی تمانیدن تصدیق لنگن لیگی بوایریک بحث لرگه سبب بولیب کیلماقده.