نوروز اوچون کابل ده تیارگرلیک آلینماقده

1390 نچی قویاش ییلی نینگ آخیر گی کونی کابل شهریده خوف سیزلیک نقطه نظریدن انچه اوزگریش لر کورینه دی. کابل نینگ شهریده پولیس کوچلرسانی اول دن کوره کوپراق بولگن اوتیب قیته یاتگن موتر لرنی هم مذکور کوچلر تیکشیره دیلر. شو نینگ دیک بوگون کابلده گی توفان عادی حیات نی هم قیین چیلیک بیلن یوزمه یوز قیلگن، شو نینگ دیک ایرته نوروز کونی هم کابل ده یاغمیر یاغیشی، پیش بین لیک بولگن. اما بونگه قره مسدن کابل لیک لر شهر ده چیقگن لر و کیره ک بولگن نرسه لرینی ساتیب آله دیلر. شهرنو ده گی دوکان دار لردن بیری حبیب الله نیچه کون دن بیری سودا ساتیق لری یخشی بولگنی نی بیلدیردی. ینگی ییل مراسمی، افغانستان بویلب نشانله نیله دی. اما مذکور بیره م کوپراق پایتخت کابل و مزار شریف شهریده کینگ راق و طنطنه لی شکلی ده یولگه قوییله دی. 1391 نچی قویاش ییلی باشلنیشی ده فقط گینه نیچه ساعت قالگن اما، نوروز بیره می نینگ نشانلش مراسمی قرشی سیده خوف سیزلیک خواطر هم هم اوز جاییگه توخته گن. شونده ی بولسه هم ایچکی ایشلر وزیرلیگی ایسه نیچه کون دن بیری مملکت خوف سیزلیک کوچلری افغانستان بویلب، مهم ییرلرده جایلشگنی نی معلوم قیلگن. مذکور وزیرلیک سوزچی سی صدیق صدیقی : " افغانستان خلقی، ینگی ییل نی تجلیل قیله دی لر و ملی پولیس کوچلری هم اولر نینگ خذمت لریگه. خوف سیزلیک کوچلر نینگ وظیفه لری کوپراق بولگن. گیزمه قیلش لری کوچه یگن. همده ایترلی درجه ده پولیس کوچلر سانی هم خذمت قیلیش اوچون کوپه یگن. خوف سیزلیک کوچلری تمانیدن آلینگن تیارگرلیک لر یانیده، توناون ملی خوف سیزلیک اداره سی، نوروز بیره می ده عصیان چیلیک فعالیت لری نی کابل و مزار شریف شهرلریده بجرماقچی بولگن عیبی بیلن نیچه کیشی نی اوشله ب آلگنی دن خبر بیردی. بونگه قره مسدن، مملکت بیر قنچه ولایت لریده، بیر قنچه گروه لر جمله دن طالبان گروهی کیچه تمانیدن بیانات ترقه تیب، مردم، ینگی نوروز اوچون هیچ قنده ی اعتبار بیرمس لیک لریگه اگاه لنتیرگن لر. مذکور گروه لر نوروز بیره می نی اسلام شریعتی گه قرشی دیر دیب معلوم قیلگن لر. اما شونده ی بولسه هم افغانستان ده هر ییلی مردم و دولت رسمیلری تمانیدن نوروز بیره می دن نشانلنه دی.