ثریا دلیل: کیکسه لر اوچون مناسب شرایط یره تیلشی ضرور

بو ییل افغانستان و دنیا بویلب خلق ارا ساغلیک کونی، کیکسه لرگه اعتبار قره تیش کیره ک دیگن شعار بیلن نشانلندی.

افغانستان اینگ کم بغل مملکت لردن بیری بولیب، کیکسه یاده یاشی کتته بولگن کیشی لر صحی خذمت لردن یخشی بهره مند ایمسلیگی ایتیلماقده، رسمی معلومات لرگه کوره افغانستان جمعیتی نینگ 62 فایزی صحی خذمت لردن بهره مند.

افغانستان عامه ساغلیک وزیری ثریا دلیل گه کوره 65 یاشیده بولگن یا 65 یاشدن یوقاری بولگن شخصلرنینگ افغانستان جمعیتی بیلن سالشترگنده فقط اوچ فایزنی تشکیل بیره دی بیراق هرییلی اوتیشی بیلن بورقم ارتیب باریشی قینچلیک لر بیلن بیرگه بولیشی ممکن.

همده عامه ساغلیک وزیری ثریا دلیل یاشی کیتیب قالگن شخص لر اوچون صحی خذمت لرنی یتکزیش وباشقه ساحه لرده اولر اوچون قولی لیک لره تیلیشی گه اعتبار قره تیلیشی کیره ک لیگینی تاکیدله دی"بوگوندن باشلب همه می افغانستانده سانی آشیب باره یاتگن قرری لرگه یخشی راق خذمت کورساتیش اوچون بیرله شیب کیره کلی تیارگرلیک آلسک صحی بولیمده چاره وتدبیرکوریمیزممکن اما اولربیلن صمیمی معمامله قیلیش اوچون تبلیغی برنامه لربوجمله دن مسجدلر،مکتب لر،رسانه لرومدنی جماعه چیلیک تاماندن یولگه قوییلیشی کیره ک عین پیتده اولرنینگ تجربه لری وملکه لریگه ماس ایش امکانیتی نی یره تیب بیریش اوچون هم حرکت قیلیش لازم عموما آلگنده کیکسه لرنینگ یشم شرایط لری اوچون خذمت کورساتیش هم حکومت وناحکومت تشکیلات لرذمه سیگه یوکلنه دی."

افغانستان اسلامی وسنتی بیر اولکه بولگنی اوچون قرری لرگه نسبتا بولگن مناسبت لرهم کوچلی بولیب، ایش قیلیشگه قادر بولمه گن کیکسه لرنی نفقه سینی محیا قیلیش عاییله لر ضیمه سیگه توشه دی. اما افغانستان خلقی نینگ کم بغللیگی وکیکسه لر اوچون دولت تمانیدن قولی شرایط لر یره تیلمه گنی کیله جکده توری خیل قینچلیک لرنی توغدریشی ممکن دیگن خواطر لرنی کوچیترگن.

باشقه تماندن ایریم چیککه حدود لرده روزگار اوتکزیش اوچون قرری لر هم تورلی خیل آغیر ایش لر بیلن شغلله نیب کیلماقده.