اسماعیل خان طرفدار لری، اوندن آرقه داشلیک بیلدیردیلر

افغانستان سو انرژی وزیری محمد اسماعیل خان طرفدار لری دن اون لب کشی بوکون بیر اعتراض لی یغین ارقلی اسماعیل خان گه قرشی اعلان ایتیلگن عیب لو لرنی کسکن رد ایتی لر.

هرات شهردارلیگی تالاریده توپلنگن اعتراض چی لر افغانستان سوو انرژی وزیری اسماعیل خان حمایتی ده همده پاره خورلیک و اداری فسادگه قرشی کورش اداره ریسی عزیز الله لودین گه قرشی شعار بیری دیلر.

قریب اوچ ساعت د وام ایتکن بو اعتراض لی یغین ده سوزگه چقن کشی لر دولتی ییرلر اسماعیل خان تمانیدن باسب النگنی نی کسکن رد ایتیب اونگه قرشی یول گه قویلگن عیبلو لرنی سیاسی انگیزه لردن کلیب چقنی نی تاکیدلشدیلر.

بو اعتراض لی ییغین قتشچی لری اسماعیل خان گه نسبتا تاقلگن عیب لو لرنی قتیغ قاره لب افغانستان آزاد لیگی اوچون ییل لرچه چهاد قلگن اسماعیل خان گه قرشی اعلان ایتیلگن بو توطیعه لرنی بیکار قلیش اچون افغانستان جمهور ریسی حامد کرزی نی بوباره ده بیواسطه ارلششی نی طلب ایتی لر .

اعتراض چی لر اگر جمهور ریس تنقلی جهادی سیمالرگه قرشی بوندای توطعه لرالدنی الیش ده حرکت قلمسه اهالی اونگه نسبتا جدی مناسبت کورستیب ، کله جک ده یوزبیریشی ممکن بولگن هرقندای حادثه مسولیتی افغانستان دولتی ضمه سیگه دیب اگاه لنتردیلر .

افغانستان نینگ پاره خورلیک و اداری فساد گه قرشی کورش اداره سی ریسی عزیزالله لودین هرات شهری نینگ اوته قیمت بها بیر منطقه سیده قریب 12 جریب ییر ناقانونی روش ده اسماعیل خان تمانیدن باسب النگنی نی دعوا ایتکن.

بها سی ملیون لب دالرتخمین بولگن بو ییرلر افغانستان قرالی ظاهرشاه حکومتی دورده اقتصاد وزیر بولگن عبدالمجید خان زابلی گه تعلق لی بولیب لودین جناب لری نی ایتیشیچه زابلی جناب لری حیاتی اخرکی ییل لریده اونی افغانستان عالی اقویورت وزیرلیگی گه بغیشلنگن ایکن.

لودین جناب لریگه کوره بو ییرلرنی باسیب النیشی ده دخلدار و اسماعیل خان طرفداریبولگن هرات شهر داری محمد سلیم ترکی بوکون کی مراسم ده لودین جناب لرنی بو توغریدکی اظهاراتی اساس سیز ایکنی نی ایتیب وزیر عبدالمجید خان نینگ یگانه قیزی اوز حیاتی دوریده بو ییرلرنی اسماعیل خان عمریولداشی گه بغشلگن نی اورغو لگن.

نیچه ییل هرات حاکمی صفتیده ایش لگن اسماعیل خان ، افغانستان غربیدکی تنقلی جهادی سیمالردن بولیت مملکت نینگ غربی حدودلریده کوپ گینه طرفدار لرگه ایگه .

هرچند بوکون کی اعتراض لی ییغین ده اسماعیل خان طرفدار لری بولگن بیرقطار جهادی قوماندان لر قتنشیب سوزگه جقدیلر اما حاضرگه قدر اسماعیل خان اوزی بوعیب لو لر حقیده بیران رسمی اظهارات وبیانات چقرمگن.

اوتکن ییل لردگی ناقرا لیک لر باعث افغانستان ده مینگلب هکتار دولتی ییر لر زوروان شخص لر تمانیدن باسب النگنی اولکه ده کاتته جنجال لرگه ایلنیب و افغانستان دولتی حاضرگه قدر اونی قیتریب الیش ده کوزگه کورنرلی موفقیت لرگه قول تاپه المگن.