آمودریا حوزه سیده کی نفت منبع لرینی قازیب چیقاریش ایشی باشلنه دی

افغانستان کانلر وزیرلیگی آمودریا حوزه سیده کی نفت منبع لرینی، قازیب چیقاریش ایشی کیله جک بیش آیی جریانیده باشله نیشیدن خبربیردی.

افغانستان کانلر وزیرلیگی نینگ ایتیشچه آمودریا حوزه سیده کی نفت منبع لری اوستیگه بیرینچی ایشلر باشلنگن.

آلیب باریلگن تیکشرو لر نتیجه سیده اوشبو نفت منبع لریده 87 ملیون بیرل نفت موجود لیگی تخمین ایتلگن. بیراق،قراردادنی قولگه کیرتگن، کانادالیک سی ام پی سی آی دبلیو ناملی کمپنی، 250 میلیون بیرل نفت نینگ اندخو ی وآقینه آره سیده کی نفت منبع لریدن قازیب چیقاریشینی معلوم قیلگن.

افغانستان کانلر وزیری وحید الله شهرانی بیرینچی مرحله ده هرکونی بیش مینگ بیرل نفت اوشبو قدوق لردن قازیب چقاریلیشی گه امید بیلدیردی:" اکتوبر یا جاری قویاش ییلی نینگ میزان آییده نفت نینگ قازیب چیقاریش ایشی عملی شکلده باشله نه دی . بیرینچی مرحله ده هرکونی بیش مینگ بیرل نفت قازیب چیقاریله دی. بو ایسه 45 مینگ بیرل گه چه کوتاریلیشی ممکن. بو آمودریا حوزه سیده باشله نه دی. بیتم امضاله گن کمپنی ایریم اسباب اسکونه لرنی آلیب کیلگن. کدرتربیه لش و ایش مکان لرینی قوریش، متخصص لرنی تشقریدن الیب کیلیش ایشلرینی باشله گن."

افغانستان دولتی اولکه ده کی ییریک کانلر ونفت قدوق لرینی قازیب چیقاریش اوچون نیچه ییلدن بیری ایریم سعی حرکت لرنی یولگه قویب کیلماقده.

شو اوچون افغانستان کانلر وزیری اندخوی وآقینه ده کی نفت گاز منبع لری یوزه سیدن تحقیقات اوتکزیش اوچون دوبیده بولگن کانادالیک بیر کمپنی بیلن کیلشوو بیتیمنی امضاله گن.

اوشبو بیتیم اساسیده، کانادالیک کمپنی اوچ آی مابنیده اوشبو ساحه لرده کی نفت ذخیره گاه لرینی انیق لش اوچون یتمی مینگ متر ییر استی تحقیقات ایشینی بجرماقچی.

شهرانی جنابلریگه کوره بو برنامه نینگ توپلم خرجتی، التی یریم ملیون دالر بولیب، افغانستان دولتی نینگ ترقیات بودجه سی تمانیدن تامین له نیشنی ایتیب بوحقده شوندی دیدی:"بوقرارداد نفت نینگ قازیب چقاریش ا وچون ایمس بلکه اندخوی و آقینه اره سیده کی نفت - گاز منبع لرینی انیق لش اوچون تحقیقات ایشلرینی الیب باریش دیر.236 کیلومتر ساحه دن عبارت بولگن.اوچ ای جریانیده نفت گاز منبع لرینی انیق لش اوچون قریب یتتی مینگ متر ییر استی تحقیقات الیب باریله دی. اوندن کیین قازیب چیقاریش بیتمی امضالنه دی."

هرچند افغانستان نینگ شمالی حدودلریده ییرآستی باییلیک لر قازیب چیقاریلمه گن نفت گاز منبع لری کوپلیکی ایتیله دی لیکن، اون جریانیده موجود کانلرنی قازیب چیقاریش اوچون سعی حرکت لر اونچه لیک کوچلی بولمه گن.

کانلر بویچه متخصص عزت الله حامد تیزآره ده نفت قدوقلری قازیب چیقاریلگنده، افغانستان اقتصادی اوچون قولی لیک یره تیشیدن سوز یوریتدی.

افغانستان کانلروززیرلیگی ینگیدن قرارد گه تاپشریلگن نفت منبع لرینی قازیب چیقاریش اوچون زمانه وی اسباب اسکونه لردن فایده له نیلیشینی ایته دی.

باشقه تماندن اوشبو وزیرلیک رسمیلری، افغان تاجک حوزه سیده کی نفت قدوقلرینی قراردادگه تاپشریش اوچون مراجعه بولینه یاگنینی اورغولب، علاقه مند کمپنی لر کیله جک تورت ایده رسمی مراجعت نامه لرینی افغانستان دولتی گه تاپشریشدن خبربیرگن.

معلومات لرگه کوره افغانستان هرییلی اوچ میلیون تن نفت گه نیازی بار مقاملرگه کوره ، امو دریا حوزه سیده کی نفت منبع لری قازیب چیقاریلگنده افغانستان نینگ نفت جهت دن بولگن احتیاج لرینی بیراز برطرف ایتیشی ممکن.