افغانستان وامریکا آره سیده گی استراتیژیک پیمان سنامجلیسی تمانیدن تصدیق لندی

Image copyright nationalassembly.af

افغانستان سنا مجلیسی امریکا وافغانستان آره سیده گی استراتیژیک همکارلیک بیتمینی تصدیق له دی. بو استراتیژیک پیمان اوتگن آیی اوللریده افغانستان و امریکا جمهوررییس لری آره سیده امضالنگندی.

افغانستان سنامجلیسی نینگ بوکونگی عمومی یغینیده افغانستان و امریکا قوشمه آیالتلری اره سیده گی استراتیژیک پیمان خصوصیده قیزیق بحث بولیشی ممکن لیگی ایتلرایدی، لیکن مجلسده بومسله اونچه لیک بحث گه الینمی رای بیریش جریانی علنی شکلده یولگه قوییلدی.

یغینده حصصه قوشگن 80 سناتورلردن 67 ته سی استراتیژیک پیمان خصوصیده ایشانچ رای بیریب فقط اون اوچ سناتور مخالفت آوازبیردی.

امریکا وافغانستان اره سیده گی استراتیژیک پیمان اوتگن هفته افغانستان اولوسی جرگه سی تمانیدن اکثریت اواز بیلن تصدیق لنگندی.

همده اوتگن آیی اوللریده امریکا وافغانستان جمهوررییس لری آره سیده استراتیژیک پیمان کابل گه امضالندی.

ایندلیکده بو پیمان حقوقی اورنینی تاپیب، امریکا سنامجلیسی تمانیدن تصدیق له نیشی کوتیله دی.

بوندن آلدین بو پیمان سنامجلیسی تمانیدن تصدیق لنمسلیگی اوچون ایران دولتی نینگ اره له شیب کیله یاتگنی ایتیلگندی لیکن سنامجلسی تمانیدن استراتیژیک پیمان تصدیق له نیشی بوکبی خواطرلرنی برطرف ایتدی.

افغانستان وامریکا قوشمه ایالتلری آره سیده امضالنگن پیمان ایککی اولکه مابینده گی همکارلیکلرینی 2014- نچی میلادی ییلدن کیین ینه اون ییل دوام تارتیشگه زمینه یره ته دی.

شونینگ دیک اوشبو استراتیژیک پیمان اساسیده ایککی اولکه دولت لری آره سیده بیرییل دن کیین ینه بیر امنیتی پیمان امضاله نیشی کوتیله دی.

بو پیمانده ایسه امریکا نینگ افغانستان حربی تاسیسات لریدن قندی فایده له نیشی اچیق له نیشی ممکن.