آمیتاب باچان لندن المپیک مشعلینی کوتردی

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

لندن ده المپیک اوین لری باشله نیشگه بیر کون قالگنده المپیک مشعله سی افسانه وی هند فلم اکتوری آمیتاب باچان گه بیرلگن.آمیتاب باچان پنچشنبه ایرته لب لندن جنوبیده مشعلنی کوتریش اوزی و وطنی هندوستان اوچون "اولکن شرف همده فخرلی لحظهلر بولگنینی قید ایتدی"کم سانلی خارجیلیکلر قطاریده هند صنعت کاریدن مشعلنی کوتریشنی سورش رمزی اهمیتگه هم مالک.لندن ده یشه یاتگن ایککی افغان هم المپیک مشعلینی کوتریش فرصتیگه بوندن بیرکون مقدم ایگه بولگن ایدی