پارلمان اعضالری: استعفا بیریشیمیز کیره ک

بوگون افغانستان پارلمان اعضالری، بیر ساعتلیک ییغین اویوشتیریب، بیر بیراولرینی ملت اویی آبروهیگه فطور ییتکزگنلیک همده پاره خورلیکده عیبله گنلر. اولردن بیرقطاری، مطبوعاتده پارلمان اعضالری استیضاح قیلینگن 11 وزیرگه ایشانچ آوازی نی بیرگنلیکلری حقیده یازیلگن تنقیدی مقاله لرنی شرمنده لیک دیب، استعفا بیریشلرینی ایتگنلر. عین حالده، اولوسی جرگه سی نینگ اداری هیاتی، اوشبو معما نی آلدینی آلیش اوچون، بیر طرزالعمل ایشلب چیقیشی نی وعده قیلگن. اولوسی جرگه بوگونگی ییغینی نی بیر ساعت ایچیده یکونله دی. بیرقطار وکیللر، اوشبو بیرساعتلیک ییغین نی وته مهم و قلتیس دیه بهاله ماقده لر. اولرگه کوره، بحث نینگ وته مهملیگی، شونده ایدی که پارلمان نینگ آبروهی بحث گه آلینگن. ملت وکیللری پارلمان آبروهی حقیده گی ییغینده، ملت اویی نینگ آبروهی نی باقه آل مه ی میز، استعفا گه چیقیشیمیز کیره ک دیه هیقیردیلر. بیرقطار روزنامه لر، ملت وکیللری سونگی ده کابینه نینگ 11 وزیری پارلمان اعضالری دن ایشانچ آوازینی قولگه کیریتگنلیکلری حقیده تنقیدی مقاله یازگنی، اولرنینگ استعفا بیریشلری کیره کلیگی حقیده گی هیقیریقگه سبب بولدی. اوشبو مقاله الا اولوسی جرگه اعضاسی نور اکبری تمانیدن اوقیلگن دن سونگ، استعفا سیسی کوته ریلدی:"ماندگار روزنامه سی یازیپتی که پارلمان شهزاده سرایی گه ایلنگن. ویسا روزنامه سی ملت وکیللریدن تیلیدن، مقننه قوه سی معامله گرلیک و فساد مکانیگه ایلنگنی نی یازیپتی. باور روزنامه سی هم اولوسی نینگ ایشیگی یاپیلیشی کیره کلیگی نی یازگن." سونگی ده ملت وکیللرنینگ کابیته بیر قطار وزیرلریگه ایشانچ آواز بیرگنلیکلری، نه فقط مطبوعات ده یاریتیلدی، بلکه ملت وکیللریدن بیرتعدادی هم بیربیراولرینی تنقید قیلیب چیقدیلر. اولر، پارلمان ده فساد اوج آلگنی دن شکایت ایتیب، خلق آوازی نی وزیرلر گه معامله قیلیش پارلمانده توخته تیمله گن تقدیرده، پارلمان ایشیگی نی یاپیش کیره ک ایکنی نی تاکیدله ماقده لر:" اولوسی جرگه آتی نی سوی استعمال قیلیب، وزیرلردن پول آله دیگن وکیللر محکمه ایتیلیشی کیره ک، عکس حالده، پارلمان ایشیگی نی یاپیش ضرور." وکیللرنینگ بیر بیراولری نی فساد ده عیبله یاتگنی، ینگی موضوع ایمس، اولر هر دایم اوز همکسبلرینی پاره خورلیک و معامله قیلگنکده عیبلب کیلگنلر. اما اوز ارا تنقید لر پارلمان ده ینگی چه بیر موضوع. اولر تنقید دن باشقه، حل یوللرنی هم تکلیف قیلگنلر: "بو معما نی آلدینی آلیش گه اوچ یول موجود، بیرینچی سی جمهور رییس نینگ اره لشووی آلدی آلینیشی، منفعتلرگه قرشی بولگن لایحه یا مقرر، و اوچینچی سی شو کی گروهی شکلده، استعفا گه چیقیشیمیز کیره ک. عین حالده، اولوسی جرگه نینگ اداری هیاتی، پارلمان آتینی سوء استعمال قیله دیگن وکیللرنینگ آلدی آلینیشی اوچون بیر طرزالعمل اوستیده ایش آلیب باریشی نی وعده قیلدی. میرویس یاسینی:"بیز اداری هیات، اوشبو مسله نی جدی روشده تیکشیریلیشی اوچون بحث ایته میز." ملت وکیللری قیشگی تعطیلات گه چیقمسدن آلدین، 50 فایزدن آرتیق بودجه لرینی صرفلش گه قادر بوله آلمه گن کابینه نینگ 11 وزیرینی استیضاح قیلیشگه قرار قبول قیلگن ایدیلر. وکیللرنینگ وزیرلر استیضاح سی حقیده گی دبدبه لری، همه نی حیرتلنترگن ایدی.اما اولر تورت آی بحث و تارتیشوو دن سونگ، نهایت برچه وزیرلرگه کوتیلمه گن درجه ده ایشانچ آواز بیردیلر. اولوسی جرگه اعضالری نینگ اوشبو قیلمیشلری، قطار عکس العمللرگه رو په ره بولدی. اینیقسه، مطبوعات ده. ایندی وکیللرنینگ اوزلری هم بیر بیراولرینی ملت اویی آبروهی گه فطور ییتکزگنلیک معامله گرلیککده عیبله ماقده لر.