هرات ده پارتله ش یوز بیرگنی عاقبتیده 7 کیشی هلاک بولگن

هرات ولایتی شیندند ولسوال لیگی ده یول چکه سیده اورنتلگن ماین پارتلشی 7 کشی دن جان آلگن.

محلی ملازملرگه کوره یاش باله و عیال لرداخل قربان بولگن لر برجه سی عادی اهالی دیر.

شیندند ولسوال لیگی پولیس باشلیغی غلام سخی گه کوره بوکون ارته لب ساعت 7 و30 دقیقه اطرافیده بیرعایله اعضای سی نینگ نقلیه واسطه سی شیندند ولسوال لیگی زیر کوه منطقه سیدن شهر مرکزی تمان کله یاتکان پیت ده علی اباد منطقه سی یقینی ده یول چکه سیده اورنتلگن ماین بیلن قرشیلشکن .

اونگه کوره حادثه عاقبتیده اکثری بیر عایله اعضاسی بولگن 7 کشی قربان و اوچ کشی هم جراحت کورگن.

حادثه ده قربان بولگن لر زیرکوه منطقه سی گه تگیش لی کوهک ناحیه سی نینگ کوچمن یشوچیلری ایکنی نی بو محلی ملازم تاکیدلشکن.

پولیس باشلیغی جراحت کورگن لر شیندند شفاخانه سیده کلترلگنی نی ایتیب اولردن ایککی کشی نینگ وضعیت اغیر ایکنی نی بلدیرگن.

حاضرگه قدر بو واقعه مسولیتی نی هیچ کیم اوزبوینگه المگن اما شیندند پولیس باشلیغی بو ماین یقین لیکده افغانستان خلقی دشمن لری تمانیدن اورنتلگن دیدی.

هرات جنوبیده جایلشکن شیندند ولسوال لیگی بو ولایت نینگ اینگ ناقرار منطقه لری جمله سیدن دیر. بو ولسوال لیک نی بیر قطار چکه وتاغ لیک حدود لریده شو حاضر هم افغانستان دولتی مخالف کوچ لری فعالیت قلیب کله یاتکانی نی محلی ملازم لر تاکیدلگن.