ایچکی ایشلر وزیری اولوسی جرگه نینگ عمومی یغینیده حضور تاپمه دی

ایچکی ایشلر وزیری نینگ اولوسی جرگه عمومی یغینیده حضور تاپمه گنی وکیللر آره سیده ینه ده قرمه قرشیلیک لرگه سبب بولدی. ایچکی ایشلر وزیری مجتبی پتنگ بیر مکتوب آرقه لی ملت وکیللری نینگ سواللریگه جواب بیرگن.

ایچکی ایشلر وزیری مجتبی پتنگ سونگی اظهاراتیده، مینگلب غیرقانونی عریضه لر ملت وکیللری تمانیدن اوشبو وزیرلیککه ایتیب کیلگنینی ایتگن ایدی، بو ملت وکیللری نینگ غضب لنتریب اونینگ جواب گرلیککه چقریلیشی گه قرار الینگن ایدی.

ایچکی ایشلر وزیری، افغانستان اساسی قانونینی توقسن اوچینچی بندیگه ماس بیر مکتوب آرقه لی ملت وکیللری نینگ سواللریگه جواب بیریب شو اوچون جلسه ده حضور تاپیشی ضرور ایمسلیگینی تاکیدله گن.

اما بو مکتوب کورنیشچه ملت وکیللری نینگ قانیقتیرمه گن، ایریم ملت وکیللری عمومی یغین باشله نیشده ایچکی ایشلر وزیرنی تنقیدلب اونینگ استیضاح بولیشینی طلب قیلدیلر بوحقده ملت وکیللریدن سید عبدالقیوم سجادی:"مینیمچه مسله اچیق دیر،ایچکیایشلروزیری نینگ یوبارگن مکتوبی غیرقانونی، جلسه ده حضور تاپیشی ضرورایدی.جناب رییس تیلفون قیلیش هیچ نرسه نی حل قیلمیدی. بونینگ اورنیده قرار آلینگ وزیرکیلمه دی و کیلمیدی هم."

اما استیضاح مسله سی گه قرشی فکر لر هم بیلدیریلدی، اولرگه کوره، ایریملر غیرقانونی طلبلری اوچون شوندی جنجللرگه قول اورماقده، استیضاح مسله سیگه اعتراض بیلدیرگن ملت وکیللریدن شکریه بارکزی:"جناب رییس عتراض بیلدیره من استیضاح اوچون امضالر تیکشریلیشی قیدایتیلگن، لیکن سیز بوگون عمومی یغینده بوایشنی قیلدیز جواب گرلیککه چقریش قندی استیضاح مسله سیگه ایلنه دی؟ اون بیر وزیرنی استیضاح سی اوچون یغیلگن امضالر تورت یریم آی وقتنی الدی. باشقه بیر موضوع امتیاز آلگن قاچاقی و اوغیرلرنی ازاد ایتگن وکیللر باره سیده هم قرار آلینیب پارلماندن چیقاریلسن ملت اوی خاین لر مکانی بولمه سین."

هرچند اولوسی جرگه رییسی عبدالروف ابراهیمی، کمیسیونلر رییسلری استیضاح تاریخی باره سیده اوز قرارلرینی اعلان قیلیشی نی ایتیدی ، اما خانم باکرزی اظهاراتی جلسه نی اولوسی جرگه رییسی تمانیدن نتیجه سیز اعلان ایتلیشگه سبب بولدی.

افغانستان ایچکی ایشلر وزیری اوتگن هفته اول لریده اوشبو وزیرلیک ایشلریگه پارلمان وکیللری نینگ اره له شه یاتگنی باره سیده شکایت قیلگن ایدی.

مذکور وزیرلیک سوزچیسی صدیق صدیقی، اوتگن تورت ایده ایچکی ایشلر وزیری 31 مرته اولوسی جرگه 14 مرته هم سنامجلسیگه چقریلگنینی ایتگن ایدی. شونینگدیک صدیقی جنابلری، شومدت جریانیده قریب اون بیش مینگ غیر قانونی عریضه پارلمان تمانیدن اوشبو وزیرلیککه ایتیب کیلگنینی هم معلوم قیلگن ایدی.