گوشته تومنیده افغان و پاکستان حربیلری آره سیده یوز بیرگن 5 ساعتلیک اوریش تلفات قالدیرگن

ننگرهار ولایتی نینگ گوشته تومنیده افغان و پاکستان کوچلری آره سیده توقنه شوو یوزبیرگنی عاقبتیده هر ایکله تماندن تلفات بیرگن.

پاکستان تمانیدن گوشته تومنی توپراغیده قوریلگن حربی پوسته لر افغان کوچلری قولیگه توشگن خبرلری هم ایتیلگن.

افغان رسمیلریگه کوره، بو حربی پوسته لر عصیانچیلیک گه قرشی کوره شیش مقصدی بیلن بوندن 11 ییل آلدین خارجی کوچلر یاردمی بیلن پاکستان تمانیدن قوریلگن ایدی.

بوگون افغانستان و پاکستان حربی لری آره سیده یوز بیرگن اوریشده هلاک ایتیلگن افغان حربی سی نینگ جنازه مراسمی جریانیده مینگلب ننگرهارلیک لر ناراضلیک نمایش یولگه قوییب، پاکستانگه قرشی شعارلر بیردیلر.

هرچند افغانستان و پاکستان حکومت لری، رسمی شکلده بو اوریش لر توغری سیده هنوزگه چه قنده ی بیر مناسبت بیلدیرمه گن لر لیکن بیر قنچه محلی رسانه لرنینگ ترقه تگن گزارش لریگه کوره، افغان و پاکستان حربی لری گوشته ولسوالیگیده عملگه آشیرگن اوریش لری اینگ آز 7 ساعت دوام تارتگن.

ننگرهارولایتی نینگ محلی رسمیلری بی بی سی نینگ مخبریگه بیرگن معلومات لریگه کوره، ملی خوف سیزلیک، اولوسی جرگه و ننگرهار محلی رسمیلری بیر گروه هیئت بولیب، اوریش یوز بیرگن چیگره لی منطقه گه بارگن لر.

مذکور هیئت قه یتیب کیلیشی بیلن، بو اوریش لر قنده ی یوز بیرگنی توغری سیده مفصل راق معلومات ترقه تیلیشی ایتیلماقده.

اما حاضر گی رسمی سیز شکلده ترقه تیلگن رقم لرگه کوره، افغان حربی لریدن بیر اردو عسکری هلاک بولیب ینه تورت کیشی یره دار بولگن و پاکستان دن اینگ آز اون کیشی هلاک و یره لنگنی بار. شو نینگ دیک گوشته تومنیده قویلگن حربی پوسته لر ویران ایتیلیب افغان کوچلری قولیگه توشگنی ایتیلماقده.

محلی رسانه لرنینگ خبر بیریشیچه، افغان حربی لری حاضر پاکستان قورگن حربی پوسته لرگه جایلشیب، یاردم بیرووچی بیر قنچه کوچلر هم منطقه دن اوزاق راق بیر ییرده هم کیلگن لر.

شونده ی بیرحالده قندهار ولایتی نینگ امنیه قوماندانی جنرال عبدالرازق بیر قنچه افغان حربی لری نی قندهار و پاکستان چیگره سیگه جایلشتیرگنی نی خبر بیرگن.

بو حربی لر پاکستان نینگ احتمالی هجومی نی آلدینی آلیش مقصدی بیلن قندهار نینگ چیگره حدود لریده جایلشگن لیگی ایتیلگن.

بوندن بیر نیچه کون مقدم ناتو تشکیلاتی افغانستان و پاکستان آره سیده گی چیگره قره مه قرشیلیک لرینی تیکشیریشی دن سوز یوریتیب، چیگره حدود لرنینگ امنیتی نی یخشی لشتیریش اوچون هر ایککله مملکت بیلن سوزلشیشی نی بیان قیلگن ایدی.

دیورند چیزیغی افغانستان نی جنوب و شرقی حدود دن پاکستان بیلن باغله ب و بو چیگره هر ایککله مملکت نینگ جنجللی چیگره سی حسابلنه دی. شونده ی بیرحالده افغانستان پاکستاننی نیچه ییل دن بیری تورلی موضوع لر توغری سیده عیب لب کیلگن. پاکستان تمانیدن افغانستان گه قرته اوق لر آتیلیشی، مذکور مملکت افغانستانده تینچلیک نی ایسته مس لیگی و صلح پروسه سیگه جدی شکلده یاردم بیرمس لیک کبی مسئله لر عیبلاو شکلده افغانستان تمانیدن یوریتیله دی. شونده ی بیرحالده پاکستان ایسه مذکور عیب لاولرنی رد ایتگن. شونده ی بیرحالده افغانستان حکومتی ایسه افغان کوچلری یخشی جهازلنگنی و عصیانچیلر بیلن قرشی کوره شیش اوچون امکانیت لر کوپ بولگنی دن هم سوز یوریتگن.