عبدالله عبدالله و ضیا مسعود گه قرشی انتحاری هجوم توخته تیلدی

Image caption انتحاری هجوم عبدالله عبدالله و احمد ضیا مسعود گه قرشی ریجه لشتیرلگن بولگن .

افغانستان ملی امنیت ادراه سی مخالفت ده گی ایککی سیاسی حزب رهبری مقابلیده ریجه لشتیرلگن خودکش هجوم آلدینی آلیشگه موفق بولگن لرینی معلوم قیلگن. ملی امنیت ریاستی تمانیدن ترقه تیلگن اعلامیه ده :" ملی امنیت اداره سی کوچلری خاص واوز وقتیده عملگه آشیرلگن عملیاتده، عبدالله عبدالله و احمد ضیا مسعود گه قرشی انتحاری هجوم اویشتریشنی نیت قیلگن شخصنی توتقون گه کیرتکن." دیب ایتگن. ملی امنیت اداره سی، قولگه آلینگن شخص اسمی نظیف الله بولگنی و افغانستان ده کی سیاسی رهبرلرگه قرشی خودکش هجوم قراری پاکستان نینگ کویته شهریده کی طالبان کینگشی تمانیدن صادر ایتلگنینی اعتراف قیلگنینی معلوم قیلگن . اعلامیه ده کیلیشیچه نظیف الله پشاور شهریده کی دینی مدرسه لردن بیری نینگ طلبه سی بولگن. افغانستان خوف سیزلیک کوچلریگه کوره بو شخص ایککی هفته خودکش هجومی اوچون فایده لنه دیگن چلیقه لرنی قندی قوله نیشی توغری سیده پشاورده تیارگرلیکدن اوتکن. اوندن کیین نظیف الله اسملی بو شخص کویته شهریده کی مولوی قندهاری اسمی بیلن تانیلگن شخص بیلن اوچره شگن . افغانستان ملی امنیت اداره سی قولگه کیرتلگن شخص نینگ اعتراف لرینی ویدیو شکلیده ترقتگن . بو اعتراف لرنینگ قندی و قیسی شرایط آستیده آلینگنی نامعلوم. طالبان عصیانکارلری افغانستان ده کی نفوذلی شخص لرنی انچه دن بویان نشان آستیگه الیب کیلماقده.