بوگون اندخوی شهریده موتر سایکللرنی هیده ش منع ایتیلدی

فاریاب رسمی لری گه کوره بوندن مقصد ترافیکی واقعه لروموترسایکلدن فایده له نیلیب ترورووپارتلش اقعه لری نینگ آلدی نی آلیش بولگن. بوندن بیرکون آلدین اندخوی شهریده یوزبیرگن پارتلش ده اندخوی پولیس قوماندانی دن باشقه 9کیشی هم موتر سایکلده اورنه تیلگن پارتلاوچی ماده اوزاقدن پارتله تیلگنی سبب جراحت آلگن ایدی. جراحت آلگن پولیس کوچلریدن بیری بوگون عالمدن اوتگن. بوگون ایرته لب اندخوی تومنی نینگ امنیتی قومیته سی تمانیدن اندخوی شهری ده موترسایکللرنی هیده لمسلیک قراری آلینیب تطبیق ایتیلدی. محلی رسمی لرگه کوره اندخوی تومنی نینگ امنیتی نی تامین لش اوچون اوزاق محللردن کیله دیگن موتر سایکللربو شهرنینگ تورت چیککه سیده گی امنیتی کمربندلر اطرافی ده قوییلیب، شهر ایچکرسی گه اوتمسلیگی وشهریشاوچی لری هم شهر ده موترسایکللرینی هیده مسلیک لریدن عبارت بولگن. هرچند بوندن آلدین اهالی گه بو تومن رسمی لری تمانیدن موترسایکللرنی توخته تیش بویروغی تکلیف قیلینگنی ایتیله دی. اما معلومات لرگه کوره کوپلب اهالی تمانیدن بونگه راضیلیک کورستیلمه گن ایکن. شنبه کونی اندخوی تومنی نینگ پولیس قوماندانی بوتومن نینگ بازاریده موتر سایکلده اورنه تیلگن ماین پارتلیشی عاقبتیده تن جراحتی آلیشی ایسه اهالی نی موترسایکللرتوخته تیلیشی گه راضی بولیش لریگه زمینه یره تگن. بوندن نیچه آی آلدین هم میمنه شهریده عصیانچی لر، بیرقنچه قوم آقسقاللری ونفوذلی کیشی لر نی موتر سایکللردن فایده له نیب نشانگه آلیب ترورایتیش لری سبب فاریاب مسووللری موترسایکللرنی بوشهرده هیده لیشینی توختتگن ایدی.

فاریاب ولایتی مرکزیده موترسایکللرنی توخته تیلیشی بیلن خوف سیزلیک وضعیتی یخشی له نیب ترورحاللری آلدی آلینگنی اوچون بومساله ایسه بوتون میمنه لیک لرتمانیدن خوش قرشله نیب کیلماقده.